Perspektywy rozwoju rynku rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce – dedykowane badanie i raport analityczny

Jakie są potrzeby sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa?
Jakie są potrzeby sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa?

Cel

Jakie są potrzeby sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa?

Celem klienta była realna ocena potrzeb sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Klient chciał poznać strukturę rynku, popularność poszczególnych typów rozwiązań i modelu ich dostarczania (sprzęt vs. usługi) wraz z prognozami rozwoju na kolejne lata.

ROZWIĄZANIE

Dedykowane badanie i raport analityczny

Projekt przeprowadziliśmy dwutorowo:

I etap:
Zrealizowaliśmy trzy autorskie badania strony popytowej i podażowej. W badaniu strony popytowej wzięło udział 900 przedsiębiorstw (300 dużych, 300 średnich i 300 małych firm). Badania dostawców uwzględniały 100 największych firm IT w Polsce, a wywiady pogłębione przeprowadziliśmy, dodatkowo, z wybranymi producentami i dystrybutorami rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa.

II etap:
Na podstawie przeprowadzonych badań powstała strategiczna analiza rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, zawierająca unikalne dane, dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów, dane historyczne za lata 2008-2016, szacunki na rok 2017, a także prognozy na lata 2018-2023. Dane liczbowe uzupełniliśmy obszernymi komentarzami eksperckimi, profilami dostawców, analizą trendów i porównaniami sytuacji na rynku polskim z trendami globalnymi. Struktura rynku obejmuje wydatki na cyberbezpieczeństwo – zarówno największy segment sprzętowy, ale również rozwiązania aplikacyjne i usługi.
Uwzględniliśmy różnice w podziale na typy rozwiązań i poszczególne sektory gospodarki, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.

EFEKT

Na podstawie przygotowanego materiału klient mógł dostosować swoją strategię sprzedaży produktów i usług w obszarze cyberbezpieczeństwa do rzeczywistych potrzeb i realiów rynkowych

Analizy pozwoliły na weryfikację własnego portfolio, skuteczniejsze pozycjonowanie się na rynku, wskazanie nisz i potencjału sprzedażowego. Wyniki badania posłużyły ponadto klientowi w celach marketingowych. Klient miał zagwarantowane zorganizowanie wspólnego spotkania, mającego na celu promocję materiału prezentującego najważniejsze wnioski i wyniki badania w mediach i wśród partnerów operatora.

Z badań i analiz PMR wynika, że do głównych czynników oddziałujących na polski rynek cyberbezpieczeństwa należą:

  • regulacje prawne (np. RODO)
  • proces stopniowej zmiany świadomości odbiorców końcowych w zakresie wagi korzystania z rozwiązań cyberbezpieczeństwa
  • postawa kadry zarządzającej w polskich przedsiębiorstwach i rosnące kompetencje
  • działania marketingowo-edukacyjne dostawców
  • coraz większa liczba nowych zagrożeń
  • doniesienia medialne o atakach
  • rosnąca penetracja internetu i coraz większa ilość przetwarzanych danych
  • rozwój rynku handlu internetowego
  • sytuacja makroekonomiczna.

 

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.