Natężenie ruchu pieszych w potencjalnych lokalizacjach lokalu gastronomicznego

Nasz klient – firma zarządzająca siecią sprzedaży detalicznej – potrzebował danych o natężeniu ruchu pieszych w wybranych miejscach w Warszawie.

Cel badania PMR

Klient potrzebował nie tylko informacji jakie jest natężenie ruchu pieszych w potencjalnych lokalizacjach lokalu gastronomicznego, ale również danych o przybliżonym przekroju demograficznym przechodniów (płeć, wiek). Dane miały posłużyć do oceny potencjału wstępnie wybranych lokalizacji pod kątem uruchomienia tam nowych placówek sieci.

Metoda badawcza 

Z tego względu pomiar nie mógł być realizowany automatycznie, ale przez doświadczonych ankieterów. Na zlecenie klienta zmierzyliśmy natężenie ruchu pieszych dokładnie we wskazanych przez klienta miejscach. Pomiar odbywał się przez 16 godzin w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

Efekt badania

Uzyskane dane pozwoliły na przedstawienie klientowi szczegółowego raportu uwzględniającego natężenie godzinowe ruchu pieszego w poszczególnych lokalizacjach wraz z podziałem na płeć i kategorie wiekowe. Dzięki temu klient jest w stanie podejmować dalsze decyzje biznesowe na podstawie konkretnych danych pochodzących z rynku.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Scroll to Top