Lista firm z sektora FMCG w Rosji i na Ukrainie

FMCG
Rosja, Ukraina
Dostawca infrastruktury i usług dla rozwiązań mobilnych

FMCG sklep

Nasz klient, międzynarodowy dostawca infrastruktury i usług dla rozwiązań mobilnych, planował rozpoczęcie sprzedaży swoich produktów w Rosji i na Ukrainie.

Cel badania rynku FMCG

Klient był zainteresowany poznaniem potencjalnych odbiorców będących największymi międzynarodowymi oraz lokalnymi producentami lub dystrybutorami produktów z sektora FMCG.

Metodologia badawcza

Konsultanci PMR poprzez desk research zidentyfikowali około 800 firm z sektora FMCG w Rosji i na Ukrainie. Następnie w celu zweryfikowania odnalezionych wcześniej danych oraz zebrania dodatkowych cennych informacji przeprowadziliśmy wywiady ze wszystkimi przedsiębiorstwami. Nie ujawniając nazwy firmy, dla której pracujemy, na podstawie wiedzy i estymacji respondentów zebraliśmy informacje na temat liczby przedstawicieli handlowych. Otrzymaliśmy także nazwiska osób decyzyjnych każdej firmy z branży FMCG. Dzięki tym wywiadom zdołaliśmy skrócić listę firm do mniej niż 250 najbardziej obiecujących przedsiębiorstw z największą liczbą własnych przedstawicieli handlowych oraz spełniających inne kryteria określone uprzednio przez klienta.

Efekt badania PMR

Na podstawie uzyskanych od PMR danych rynkowych, nasz klient mógł podjąć natychmiastowe działania mające na celu rozpoczęcie sprzedaży jego produktów w Rosji i na Ukrainie. Klient poznał bowiem swoich potencjalnych swoich odbiorców z sektora FMCG. Klient otrzymał listę ponad 200 firm, będących największymi międzynarodowymi i lokalnymi producentami lub dystrybutorami, obejmującymi rynek FMCG w Rosji i na Ukrainie. Spośród nich, większość odnalezionych firm zatrudnia 100 lub więcej przedstawicieli handlowych. Przekazane informacje były gotowe do wykorzystania. Zawierały dane kontaktowe do każdej firmy z branży FMCG, ujętej na liście. Uwzględniały także informacje o liczbie przedstawicieli handlowych oraz nazwisko dyrektora handlowego lub dyrektora sprzedaży.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.