CEL

Które badania laboratoryjne są najbardziej popularne wśród Polaków?

Na potrzeby cyklicznego raportu PMR: Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018, przeprowadziliśmy badanie konsumenckie na temat częstotliwości wykonywania wybranych badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii krwi oraz badań moczu. Oba wymienione są najpopularniejszymi badaniami laboratoryjnymi wśród pacjentów.

 

ROZWIĄZANIE

Badanie przeprowadzone techniką wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych

W ramach badania CATI (czyli wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego) zespół badawczy przeprowadził wywiady z 1 010 dorosłymi mieszkańcami Polski. Respondenci zostali dobrani zgodnie z metodą random digit dialing (RDD), z zachowaniem proporcji wieku, płci, wykształcenia i miejsce zamieszkania. Dzięki temu osiągnęliśmy próbę zbliżoną do struktury populacji Polaków.

Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu doświadczonych moderatorów z zespołu PMR, badanie zostało przeprowadzone szybko i sprawnie.

 

EFEKT

Wiemy, które badania laboratoryjne są najczęściej wykonywane. Szczegółowa wiedza opublikowana w najnowszej edycji raportu PMR

W rezultacie odpowiedzieliśmy na pytanie, które badania diagnostyki laboratoryjnej są najczęściej przeprowadzane przez Polaków, niezależnie od ich źródła finansowania. Dodatkowo stworzyliśmy profil pacjenta przeprowadzającego badanie morfologii krwi i badanie moczu. W profilu uwzględniliśmy jego wiek, wielkość gospodarstwa domowego, wielkość miejscowości, w której mieszka oraz jego wykształcenie.

Pełne wyniki badania oraz dodatkowe dane i analizy zostały opublikowane w ww. publikacji: Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018. Analiza rynku i perspektywy rozwoju.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry