Kompleksowe badanie rynku systemów fiskalnych i kasowych w Polsce

Rynek FMCG
Polska
Producent sytemu POS

kasa fiskalna

Czeski dostawca systemu kasowego nowej generacji dla restauracji, sklepów, hoteli i firm usługowych, chciał pozyskać bardziej szczegółową wiedzę o klientach własnych i klientach firm konkurencyjnych operujących na polskim rynku.

Cel badania rynku

Firma ta zwróciła się do PMR z zapytaniem o możliwość realizacji kompleksowego badania, które pomoże zoptymalizować założenia strategii marketingowej i sprzedażowej. Szczególnie w kontekście zbliżających się zmian w przepisach fiskalnych, które nakładają na podmioty działające w wybranych branżach obowiązek wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy fiskalne online.

Metodologia PMR

Aby odpowiedzieć na kluczowe pytania i cele postawione przez klienta, zespół PMR postanowił przeprowadzić kilkuetapowe badanie użytkowników systemów POS oraz tradycyjnych kas fiskalnych. Schemat realizacji projektu wyglądał następująco:

  1. Analiza desk research w zakresie fiskalizacji online, marek producentów/dostawców systemów i urządzeń kasowych, a także trendów wpływających na obecny kształt rynku
  2. Jakościowe badanie użytkowników systemu klienta oraz użytkowników marek konkurencyjnych – z zastosowaniem techniki telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI)
  3. Ilościowe badanie użytkowników systemów POS i użytkowników kas fiskalnych – z zastosowaniem techniki wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CAT) – gdzie poza typem używanego sprzętu dokonano podziału na branżę (HoReCa, sprzedaż i usługi), wielkość firmy i lokalizację.

Zarówno część jakościowa, jak i ilościowa badania obejmowały takie obszary analityczne jak: marketing, produkt oraz sprzedaż. W ramach poszczególnych obszarów badawczych respondentów pytano o czynniki zakupowe decydujące o wyborze marki sprzętu, znajomość marek systemów POS i kas fiskalnych, preferowane miejsca i sposoby zakupu sprzętu. Pytano także o funkcje systemu kluczowe z perspektywy prowadzenia biznesu czy też preferencje i oczekiwania w zakresie serwisu przed i posprzedażowego. Osoby badane oceniały również propozycje haseł i sloganów marketingowych, celem wyboru opcji najlepiej dopasowanej do nazwy marki klienta i proponowanego przez nią rozwiązania kasowego. Oprócz tego, respondentów pytano o ich skłonność do rekomendacji aktualnie używanego urządzenia, jak też o potencjalne modyfikacje systemów POS bądź urządzeń fiskalnych, na których pracują.

W przypadku badania ilościowego – szczególnie interesującym i cennym dla klienta elementem analizy była tzw. analiza wrażliwości cenowej (tzw. Price Sensivity Meter), na podstawie której określono optymalną cene systemu POS dla kilku wariantów pakietowych. Co ciekawe – insighty jakościowe dotyczące ceny systemu POS klienta pokryły się w tym miejscu z danymi liczbowymi i wynikami analizy PSM.

Efekt projektu dla klienta 

Mocno zaangażowani w realizację projektu członkowie zarządu spółki, jak również dyrektorzy marketingu i rozwoju otrzymali od zespołu PMR szereg użytecznych insightów dotyczących klientów własnych, jak też klientów konkurencji – potencjalnie zainteresowanych wymianą urządzenia lub systemu kasowego na nowe. Wszechstronna i zintegrowana analiza danych jakościowych i ilościowych pozwoliła przygotować rekomendacje biznesowe odnoszące się do możliwych działań na rynku systemów fiskalnych w Polsce. W oparciu o zebrane informacje i rezultaty analizy, PMR dostarczył kilka propozycji rozwiązań, jakie powinny zostać wdrożone w celu dostosowania oferty pod konkretne oczekiwania konsumenckie, a tym samym – zwiększania liczby klientów i wartości biznesu.

Podczas realizacji tego badania PMR skorzystał ze swojego bogatego doświadczenia w prowadzeniu projektów badawczych i consultingowych dla branży handlowej i usługowej. Dzięki wykorzystaniu wewnętrznych zasobów PMR skrócono czas potrzebny na rekrutację odpowiednich respondentów, a w miejscach którego tego wymagały – poproszono badanych o dodatkowe, uzupełniające opinie. Raport finalny został sprawdzony przez dyrektora działu analiz sektora retail, celem porównania zebranych informacji z ogólną sytuacją na rynku w Polsce.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.