Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych? Wywiady pogłębione na terenie Hiszpanii

Bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych
Bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych

Cel

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych?

Wieloletni klient PMR – uznany na świecie producent i eksporter urządzeń medycznych, był zainteresowany realizacją badania na temat igły bezpiecznej do wstrzykiwaczy insulinowych. Klient chciał zrozumieć doświadczenia i oczekiwania hiszpańskich pielęgniarek, które pracują z pacjentami chorymi na cukrzycę różnego typu i które wykorzystują igły insulinowe różnych producentów. Szczególnie interesowały go kwestie takie jak bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych oraz ryzyko zakłucia u pracowników opieki zdrowotnej.

ROZWIĄZANIE

Wywiady pogłębione na terenie Hiszpanii

W celu uzyskania kompletnego i wszechstronnego opisu przedmiotu badania, eksperci PMR zdecydowali się przeprowadzić pogłębione wywiady grupowe (ang. FGI – focused group interviews) na łącznej próbie 12 pielęgniarek. Pielęgniarki zostały podzielne na dwie grupy:

  • w zależności od poziomu znajomości marek igieł bezpiecznych
  • ich doświadczenia z tego typu igłami.

Pierwszą grupę stanowiły pielęgniarki, które posiadały duże doświadczenie w wykorzystaniu wspomnianych igieł i które stosowały głównie jedną, konkurencyjną markę. W drugiej grupie znalazły się te pielęgniarki, które jak dotąd w ogóle nie korzystały z igieł bezpiecznych. Kluczowe tematy dyskusji obejmowały preferencje i oczekiwania pielęgniarek wynikające z pracy z diabetykami oraz mocne i słabe strony wykorzystania różnych igieł. Niezwykle istotną częścią badania było także pozyskanie opinii personelu medycznego na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ryzyka incydentalnych zakłuć, jakie zdarzają się podczas wykonywania iniekcji pacjentom. W toku dyskusji udało się nakreślić szczegółowy schemat postępowania, który wdrażają placówki medyczne oraz członkowie personelu, kiedy dochodzi do przypadkowych zakłuć. Eksperci PMR uzyskali pogłębione i użyteczne opinie na temat procedur bezpieczeństwa stosowanych przez placówki, rzeczywistych zachowań personelu medycznego, a także działań jakie są podejmowane, aby minimalizować ryzyko zakłucia na każdym etapie pracy z pacjentem. Ponadto, w czasie wywiadów respondentki zostały poproszone o przetestowanie igieł bezpiecznych klienta oraz o porównanie ich z igłami konkurencyjnymi, które same wykorzystują w swojej codziennej praktyce.

EFEKT

Dzięki wywiadom jakościowym klient PMR otrzymał kompendium wniosków i rekomendacji, niezbędnych do optymalizacji swojego produktu, zgodnie z oczekiwaniami pielęgniarek na hiszpańskim rynku. W raporcie znalazły się informacje na temat częstotliwości występowania przypadkowych zakłuć oraz tego, w jaki sposób placówki medyczne i członkowie personelu spełniają wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Rekomendacje dostarczone przez badaczy PMR obejmowały zarówno modyfikacje produktowe, jak też długoterminowe działania, które mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa pielęgniarek. W oparciu o kompleksową analizę materiału jakościowego, eksperci PMR zaproponowali kilka działań marketingowych, które mogą pomóc klientowi w zbudowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku urządzeń medycznych w Hiszpanii.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.