Grupy fokusowe z lekarzami na temat leczenia pacjentów pediatrycznych

Branża farmaceutyczna
Polska
Agencja badawcza

Wyzwanie:

Jak lekarze oceniają nowy koncept produktu?

Międzynarodowa agencja badawcza, pracując na zlecenie globalnego gracza na rynku produktów farmaceutycznych, zwróciła się do PMR z prośbą o wsparcie przy realizacji badania wśród polskich lekarzy. Firma badawcza PMR była idealnym partnerem dla międzynarodowego klienta. Ma bogate doświadczenie w realizacji badań, od wielu lat realizuje grupy fokusowe z lekarzami, posiada zespół profesjonalnych moderatorów oraz szeroką wiedzę dotyczącą polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Celem badania było:

  • zrozumienie, jakie są powszechnie stosowane algorytmy leczenia pacjentów pediatrycznych,
  • poznanie reakcji lekarzy na koncept nowego produktu we wskazaniach alergologicznych.

Rozwiązanie:

Grupy fokusowe z lekarzami

W pierwszej fazie projektu zespół PMR zrealizował serię wywiadów fokusowych z przedstawicielami różnych specjalizacji lekarskich w dwóch lokalizacjach w Polsce. W czasie dyskusji lekarze zostali poproszeni o zapoznanie się z profilem nowego produktu, wskazanie jego mocnych i słabych stron oraz umiejscowienie go w dotychczas stosowanym schemacie leczenia.

Dodatkowo, po pewnym czasie od zakończenia pierwszej fazy projektu, zostało przeprowadzone drugie badanie. Zespół PMR ponownie skontaktował się z respondentami, aby zapytać ich o opinie na temat prezentowego produktu w kontekście ich codziennej praktyki. Pozwoliło to zweryfikować wcześniejsze opinie.

Efekt:

Obszerna wiedza i praktyczne rekomendacje biznesowe

Klient otrzymał szczegółowy raport zawierający kluczowe wnioski z badania oraz rekomendacje dotyczące dalszych kroków biznesowych, uwzględniające specyfikę polskiego rynku opieki zdrowotnej oraz obowiązujące wymogi legislacyjne.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.