Wyzwanie:

Z jakim ryzykiem finansowym wiąże się przejęcie kolejnej sieci aptek?

Operator jednej z największych sieci aptecznych działających w Polsce rozważał przejęcie kolejnych podmiotów. Zadaniem konsultantów PMR było przeprowadzenie projektu due diligence sieci aptek wytypowanych do transakcji oraz zidentyfikowanie ryzyka związanego z tym przedsięwzięciem.

 

Rozwiązanie:

Due diligence sieci aptek w obszarze działalności operacyjnej, finansów i podatków

Projekt due diligence sieci aptek miał na celu zbadanie spółki będącej w obszarze zainteresowania naszego klienta. Analiza uwzględniała kluczowe dla biznesu aptecznego aspekty i obejmowała działalność operacyjną, finansową i podatkową.

W czasie projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

 • analiza działalności operacyjnej, w tym: rozkład przychodów ze względu na lokalizację poszczególnych aptek, sprzedaż z uwzględnieniem sezonowości, średnia wartość koszyka zakupowego, rotacja zapasów i produkty nierotujące, analiza współpracy z dostawcami, handel równoległy,
 • normalizacja EBITDA oraz sprawdzenie, czy możliwe jest powtórzenie w kolejnych okresach rozliczeniowych wyników wypracowanych w przeszłości,
 • ocena jakości obsługi klienta, w tym: rozmieszczenie produktów w aptekach, porządek i czystość aptek, umiejętności sprzedażowe pracowników,
 • identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz określenie ich wpływu na wynik transakcji w obszarach podatku VAT, CIT, PCC, cen transferowych, bonusów retrospektywnych oraz kosztów ubezpieczeń społecznych.

 

Efekt:

Identyfikacja ryzyka inwestycji i sposoby ograniczenia go

Klient otrzymał od naszych konsultantów szereg istotnych informacji mających wpływ na przebieg i zakres planowanej inwestycji:

 • zestawienie obszarów realnego ryzyka związanego z transakcją,
 • analizę wpływu każdego z obszarów ryzyka na przebieg i wynik przejęcia,
 • rozwiązania minimalizujące wpływ części zidentyfikowanych ryzyk na planowane przedsięwzięcie.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry