Due diligence sieci aptek

Rynek dystrybucji aptecznej
Polska
Operator sieci aptecznej

Wyzwanie:

Z jakim ryzykiem finansowym wiąże się przejęcie kolejnej sieci aptek?

Operator jednej z największych sieci aptecznych działających w Polsce rozważał przejęcie kolejnych podmiotów. Zadaniem konsultantów PMR było przeprowadzenie projektu due diligence sieci aptek wytypowanych do transakcji oraz zidentyfikowanie ryzyka związanego z tym przedsięwzięciem.

Rozwiązanie:

Due diligence sieci aptek w obszarze działalności operacyjnej, finansów i podatków

Projekt due diligence sieci aptek miał na celu zbadanie spółki będącej w obszarze zainteresowania naszego klienta. Analiza uwzględniała kluczowe dla biznesu aptecznego aspekty i obejmowała działalność operacyjną, finansową i podatkową.

W czasie projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

  • analiza działalności operacyjnej, w tym: rozkład przychodów ze względu na lokalizację poszczególnych aptek, sprzedaż z uwzględnieniem sezonowości, średnia wartość koszyka zakupowego, rotacja zapasów i produkty nierotujące, analiza współpracy z dostawcami, handel równoległy,
  • normalizacja EBITDA oraz sprawdzenie, czy możliwe jest powtórzenie w kolejnych okresach rozliczeniowych wyników wypracowanych w przeszłości,
  • ocena jakości obsługi klienta, w tym: rozmieszczenie produktów w aptekach, porządek i czystość aptek, umiejętności sprzedażowe pracowników,
  • identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz określenie ich wpływu na wynik transakcji w obszarach podatku VAT, CIT, PCC, cen transferowych, bonusów retrospektywnych oraz kosztów ubezpieczeń społecznych.

Efekt:

Identyfikacja ryzyka inwestycji i sposoby ograniczenia go

Klient otrzymał od naszych konsultantów szereg istotnych informacji mających wpływ na przebieg i zakres planowanej inwestycji:

  • zestawienie obszarów realnego ryzyka związanego z transakcją,
  • analizę wpływu każdego z obszarów ryzyka na przebieg i wynik przejęcia,
  • rozwiązania minimalizujące wpływ części zidentyfikowanych ryzyk na planowane przedsięwzięcie.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.