Wyzwanie:

Jaka jest kondycja, możliwości technologiczne oraz otoczenie biznesowe potencjalnego partnera?

Naszym klientem był lider z obszaru zarządzania infrastrukturą IT, transmisji danych, kolokacji i hostingu. Planował on przejąć inną firmą z obszaru swojej działalności. Potrzebował wsparcia niezależnego doradcy, który miał ocenić kluczowe parametry potrzebne do podjęcia ważnych decyzji biznesowych oraz przeprowadzenia transakcji. Zespół doświadczonych konsultantów z PMR Consulting & Research podjął się przeprowadzenia tego kompleksowego projektu due diligence na rynku ICT.

Ostatecznym celem podjętych przez nasz zespół działań było udzielenie pomocy klientowi w podjęciu decyzji inwestycyjnej. A jednym z najistotniejszych aspektów projektu miało być określenie ryzyka inwestycji – po to, by na tej podstawie zbudować plan dalszych działań zapewniających zwrot z inwestycji w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Rozwiązanie:

Due diligence na rynku ICT – kompleksowa analiza biznesowa, finansowa i możliwości technologicznych

 • Commercial due diligence – Analiza biznesowa
  • Analiza klientów z segmentu B2C (ARPU, dynamika liczby klientów, współczynnik utrzymania klienta, analiza istniejącej bazy klientów vs potencjał rynku na bazie geolokalizacji, benchmarking cenowy usług)
  • Analiza klientów z segmentu B2B (dynamika przychodów vs dynamika liczby klientów, struktura i dynamika przychodów per świadczona usługa oraz per grupa klienta, a także w podziale na wartość umowy)
 • Technical due diligence – Analiza możliwości technologicznych 
  • Jakość infrastruktury na podstawie liczby włókien w kablu
  • Historyczny rozwój infrastruktury w podziale na typy kabli
  • Analiza topografii infrastruktury
  • Potencjał rynkowy klienta biznesowego ze względu na wielkość klienta, na podstawie geolokalizacji
  • Analiza dokumentacji technicznej i prawnej wybranych odcinków infrastruktur
  • Systemy zarządzania infrastrukturą
  • Przepustowość sieci
 • Financial due diligence – Analiza finansowa

Efekt:

Wnioski oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań 

Wynikiem projektu były konkretne wnioski na temat opłacalności planowanej transakcji oraz rekomendacje dotyczące dalszych ewentualnych kroków biznesowych.

Zaprezentowane wnioski były skupione wokół trzech głównych obszarów:

 • ryzyko biznesowe związane z utrzymaniem obecnych przepływów pieniężnych,
 • ryzyko techniczne, które może uniemożliwić lub utrudnić kontynuację prowadzenia biznesu,
 • wsparcie w przygotowaniu wyceny z użyciem wskaźnika EBITDA, z uwzględnieniem zidentyfikowanych ryzyk.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry