Wyzwanie:

Czy warto inwestować w polski rynek chemii budowlanej?

Nasz klient – międzynarodowa instytucja finansowa – rozważał możliwość zainwestowania w konkretne przedsiębiorstwo działające w Polsce. Zlecony zespołowi PMR Consulting & Research projekt due diligence na rynku chemii budowlanej miał pomóc w podjęciu decyzji inwestycyjnej.

Najistotniejsze w tym projekcie było sprawdzenie, czy możliwy jest zakładany rozwój biznesu w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Kolejnym wyzwaniem była ocena strategii sprzedażowej biznesu na najbliższe lata oraz opracowanie wskazówek dotyczących dalszych działań.

Rozwiązanie:

Projekt due diligence na rynku chemii budowlanej

W zaledwie cztery tygodnie zespół analityków i konsultantów PMR Consulting & Research przeprowadził kompleksowy projekt due diligence w odniesieniu do rynku oraz firmy wytypowanej jako podmiot inwestycji. Wykonaliśmy dokładną analizę zgromadzonych danych wtórnych o rynku. Uzupełniliśmy ją informacjami pozyskanymi ze źródeł pierwotnych.

W tym projekcie wykorzystaliśmy metodę triangulacji danych. Pozwoliło nam to zestawić ze sobą dane pozyskane różnymi metodami oraz pochodzące z różnych źródeł. A w konsekwencji mogliśmy zweryfikować pozycję rynkową badanej firmy i obrane przez nią ścieżki dalszego rozwoju.

Efekt:

Zielone światło dla inwestycji i strategia radzenia sobie z ryzykiem

W wyniku przeprowadzenia due diligence na rynku chemii budowlanej, zespół projektowy pozytywnie ocenił planowaną przez naszego klienta inwestycję. Po przeanalizowaniu dostarczonych danych, klient zdecydował się na dokonanie tej inwestycji.

Zespół PMR Consulting & Research zidentyfikował w czasie realizacji due diligence istotne punkty ryzyka oraz przygotował pod nie odpowiednie scenariusze radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Dzięki temu nasz klient był w stanie bardzo sprawnie przeprowadzić nie tylko proces decyzji w zakresie inwestycji, ale także podjąć konkretne działania.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry