Doradztwo w procesie przejęcia na rynku usług logistycznych

Usługi logistyczne
Europa Środkowo-Wschodnia
Dostawca usług

Wyzwanie:

W którą firmę zainwestować i jak przygotować się do przejęcia?

Jeden z liderów na międzynarodowym rynku usług logistycznych zaangażował nas w charakterze konsultantów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Naszym zadaniem było doradztwo w procesie przejęcia – od analizy rynku, po rekomendacje strategiczne. Kluczowymi elementami usługi były:

 • oszacowanie potencjału rynku logistycznego na tle całej polskiej gospodarki,
 • zidentyfikowanie największych graczy rynkowych, w tym firm logistycznych,
 • przygotowanie szczegółowych informacji na temat każdej z nich,
 • sporządzenie długiej listy potencjalnych podmiotów do przejęcia.

Rozwiązanie:

Kompleksowa analiza i doradztwo w procesie przejęcia

Klient zlecił nam przeprowadzenie analizy polskiego rynku logistyki oraz wytypowanie firm z tego lub pokrewnego segmentu jako potencjalnych podmiotów przejęcia. By osiągnąć ten cel, w czasie realizacji projektu:

 • zgromadziliśmy dane ze źródeł pierwotnych i wtórnych,
 • przeprowadziliśmy wywiady z uczestnikami rynku,
 • oszacowaliśmy sytuację finansową poszczególnych firm,
 • oceniliśmy strukturę i działania operacyjne badanych firm.

Po przeprowadzeniu tak gruntownego przeglądu rynku, byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania naszego klienta odnośnie branży logistyki, a także zaprezentować:

 • ocenę stanu polskiej gospodarki,
 • ocenę sytuacji na rynku usług logistycznych,
 • kluczowych graczy rynkowych oraz firmy konkurencyjne dla naszego klienta,
 • listę oraz profile przedsiębiorstw będących potencjalnymi podmiotami przejęcia.

Efekt:

Strategia długotrwałego wzrostu

Dzięki naszemu wsparciu klient uzyskał:

 • wiedzę na temat barier wejścia i czynników sukcesu na lokalnym rynku usług logistycznych,
 • informacje na temat specyfiki polskiego rynku,
 • prezentację możliwych ścieżek wejścia na rynek,
 • szczegółowe dane na temat najbardziej interesujących firm,
 • strategię i plan działań w odniesieniu do przeprowadzenia procesu przejęcia.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.