Doradztwo w procesie przejęcia firmy na rynku FMCG

Rynek FMCG
Polska
Dystrybutor dóbr konsumpcyjnych

Wyzwanie:

Jak spółka wytypowana do przejęcia będzie rozwijać się w kolejnych latach?

Naszemu klientowi – jednej z wiodących firm w branży dystrybucji dóbr FMCG w Europie Środkowo-Wschodniej – zaoferowaliśmy doradztwo w procesie przejęcia firmy działającej na rynku polskim. Wykonaliśmy projekt due diligence w odniesieniu do spółki, którą nasz klient zamierzał nabyć. Podpowiedzieliśmy mu, jaką decyzję inwestycyjną najlepiej podjąć, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem i na jakie kolejne kroki warto się zdecydować.

W czasie realizacji projektu due diligence w szczególny sposób przyjrzeliśmy się dwóm tematom. Sprawdziliśmy, czy historycznie osiągnięty wskaźnik EBITDA ma szansę utrzymać się na równie dobrym poziomie w dającej się przewidzieć przyszłości. Zidentyfikowaliśmy też obszary potencjalnych możliwości biznesowych, które mogą pojawić się już po zakończeniu transakcji przejęcia spółki.

Rozwiązanie:

Due diligence i doradztwo w procesie przejęcia firmy

Zespół konsultantów z PMR Consulting & Research dostarczył klientowi raport szczegółowo omawiający cztery kluczowe aspekty analizy spółki wytypowanej do przejęcia:

  • Rynek: commercial due diligence – Ta część raportu obejmowała informacje na temat obecnej wartości, potencjału rozwojowego i poziomu nasycenia rynku. Uzupełnieniem obrazu była analiza scenariuszowa dalszego rozwoju rynku wraz z zaprezentowaniem konsekwencji każdego ze scenariuszy – zarówno dla przejmowanej spółki, jak i samej transakcji nabycia. Ta 360-stopniowa analiza dotyczyła zachowań konkurencyjnych, perspektyw rozwoju, kluczowych dostawców (producentów) i klientów (sprzedawców), benchmarków rynkowych w obszarze dystrybucji, aspektów związanych z reputacją spółki, a także obejmowała prognozy rynkowe.
  • Działalność operacyjna: operational due diligence – Aspekty operacyjne działalności spółki zostały przeanalizowane z wykorzystaniem wskaźników efektywności operacyjnej. Pod lupą znalazły się aktywności i parametry spółki w obszarach takich, jak sprzedaż, logistyka, kapitał ludzki, wydajność pracy, polityka ściągania długów czy zarządzanie zapasami.
  • Finanse i podatki: financial and tax due diligence – Weryfikacji poddano historyczne wyniki finansowe i sprawozdawczość podatkową. By mieć pewność co do wyników tego przeglądu, do współpracy z PMR Consulting & Research została zaproszona firma przeprowadzająca audyty finansowe spółek.
  • Aspekty prawne: legal due diligence – Głównym celem weryfikacji i oceny kontraktów z dostawcami oraz klientami było zidentyfikowanie odchyleń od standardów branżowych, pozycji pozabilansowych i niepokojących obszarów w ramach struktury własnościowej.

Efekt:

Szczegółowa analiza szans i zagrożeń uzupełniona eksperckimi rekomendacjami

Spośród wszystkich informacji i danych o rynku oraz badanej spółce, które zostały dostarczone klientowi, warto odrębnie wspomnieć o kilku. Są to następujące – kluczowe dla uzyskania pożądanego zwrotu z inwestycji – elementy:

  • wnioski z analizy przepływów pieniężnych przejmowanej spółki,
  • wskazanie nowych możliwości biznesowych i rynkowych otwierających się przed nabywcą,
  • omówienie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.