Bezpieczeństwo służbowych telefonów komórkowych w Polsce

ICT
Polska
T-mobile

Infografika T-mobile i PMR

T-Mobile Polska, jeden z największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, zrealizował z PMR kolejną falę badania bezpieczeństwa IT w sektorze dużych firm i SMB w Polsce. Tym razem obszarem badawczym było bezpieczeństwo firmowych telefonów komórkowych.

Cel badania PMR

Celem badania było umocnienie pozycji T-Mobile, jako liczącego się na polskim rynku dostawcy rozwiązań cyberbezpieczeństwa. T-Mobile chciał badaniem wesprzeć promocję swojej nowej usługi Cyber Guard. Umożliwia ona monitorowanie wykonywanych sesji z poziomu smartfonów. T-Mobile chce stale monitorować zmiany w zachowaniach i zwyczajach firm działających w Polsce. Ma to na celu najlepiej dostosować ofertę produktową, a także zaadresować odpowiednie działania marketingowe. W badaniu chodzi o konfrontację punktu widzenia osób zarządzających firmowymi telefonami, menedżerów i specjalistów IT z opiniami pracowników, którzy z tych urządzeń na co dzień korzystają.

Metodologia badawcza

  • Próba badawcza wyniosła 200 wywiadów.
  • Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem studia CATI PMR na próbie średnich (50-249 pracowników) i dużych (powyżej 250 pracowników) firm z 6 sektorów gospodarki. W przypadku dużych firm wymogiem było kwotowanie tak, by ująć również firmy największe liczące 500 oraz 1000 i więcej pracowników.
  • W każdej z firm przeprowadzono dwie osobne rozmowy.
    • osoby posiadające wiedzę na temat firmowych telefonów i ich zabezpieczeń – menedżerowi IT / specjaliści / osoby odpowiedzialne za zarządzanie i wymianę firmowych telefonów oraz ochronę firmy przed cyberatakami.
    • użytkownicy firmowych telefonów komórkowych.

Efekt badania 

Ogromnym atutem jest prezentacja zagadnienia z różnych punktów widzenia – firm, użytkowników, jak również operatora sieci. Podstawowym materiałem wykorzystanym w analizie tematu jest dedykowane badanie B2B – pierwsze tego typu zrealizowane na polskim rynku. Wyniki badania zostały skonfrontowane ze z statystykami wewnętrznymi T-Mobile. Dotyczyły one potencjalnych zagrożeń na jakie narażone są firmowe telefony komórkowe komunikując się ze złośliwymi adresami IP. Całość uzupełniają komentarze ekspertów T-Mobile i PMR.

Zastosowana metodologia pozwoliła na uzyskanie standaryzowanych i rzetelnych danych ilościowych. Pytania różniły się w zależności od typu respondenta. Do pracowników działu IT w firmach skierowane były pytania specjalistyczne, związane m.in. ze stosowanymi rozwiązaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa, RODO czy incydentami bezpieczeństwa cyfrowego na służbowych telefonach komórkowych. Z kolei pracownikom niezwiązanym z działem IT lub bezpieczeństwa cyfrowego zadano pytania głównie o kwestie użytkowania służbowych telefonów komórkowych i występowania symptomów cyberataku.

Infografika T-mobile i PMR

 

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.