Cel

Jaki jest potencjał rozwojowy rynku?

Działający na arenie międzynarodowej dostawca rozwiązań IT planował opracowanie strategii rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej na najbliższe lata. By móc rozpocząć prace nad strategią, potrzebował lepiej zrozumieć potencjał rynku na Białorusi. Zlecił więc firmie PMR badanie wykorzystania systemów finansowo-księgowych wśród białoruskich przedsiębiorstw.

Celem badania było:

 • poznanie stosowanych rozwiązań IT w dziedzinie finansów i księgowości,
 • zdiagnozowanie poziomu wykorzystania innowacyjnych narzędzi informatycznych przez działy księgowości,
 • zidentyfikowanie potrzeb w tym zakresie wśród firm z różnych sektorów rynku.

Rozwiązanie

Badanie wykorzystania systemów finansowo-księgowych

Zespół PMR zrealizował ponad 60 wywiadów wspomaganych komputerowo* z przedstawicielami działów księgowości oraz z zarządu w białoruskich przedsiębiorstwach.

W ramach badania zebrano kluczowe dla klienta informacje z rynku takie jak:

 • stosowane obecnie rozwiązania finansowo-księgowe,
 • preferencje użytkowników,
 • niezaspokojone potrzeby w zakresie tych rozwiązań,
 • kluczowe czynniki wyboru dostawcy oraz sposób zakupu,
 • identyfikacja głównych konkurentów,
 • model dystrybucji i sprzedaży stosowany wśród głównych konkurentów,
 • kluczowe czynniki sukcesu na białoruskim rynku.

Proces realizacji badania przebiegł bardzo sprawnie, dzięki czemu klient w krótkim czasie otrzymał szczegółowe wyniki badania.

Efekt

Przygotowanie firmy do wejścia na nowy rynek

Dostarczone przez PMR informacje na temat rynku, trendów oraz konkurencji pozwoliły klientowi dobrze zrozumieć wymagania lokalnego rynku oraz oszacować potencjalne korzyści i ryzyka związane z wejściem na rynek białoruski.

 

* CATI – Computer Assisted Telephone Interview

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry