Badanie typu User Experience dotyczące nowoczesnej aplikacji dla gości hotelowych i turystów

Marketing
Polska
Agencja marketingowa

Smartfon w ręce

Aplikacje mobilne stanowią nieodłączną część życia współczesnego konsumenta. Pozwalają kontaktować się ze znajomymi, ułatwiają dokonywanie zakupów, pomagają w kontrolowaniu finansów czy też w organizacji nawet najdalszych podróży. Fakt, że aplikacje mobilne znajdują swoje zastosowanie w coraz to bardziej szczegółowych obszarach, wpływa na rosnące zainteresowanie badaniami typu User Experience (badaniami doświadczenia użytkowników).

Cel badania PMR 

Chcąc zoptymalizować działanie aplikacji, do PMR zgłosiła się znana agencja marketingowo-PRowa. Klient PMR chciał pozyskać informacje o tym, jak aplikacja dedykowana gościom hotelowym i turystom sprawdza się w użytkowaniu. Celem klienta było także pozyskanie wiedzy o tym, jakie są jej mocne i słabe strony oraz które elementy wymagają dopracowania, aby satysfakcja osób korzystających była jak najwyższa.

Metodologia badania

Biorąc pod uwagę szczegółowe potrzeby i wyzwania klienta, zespół PMR zaproponował jakościowe podejście do gromadzenia danych. W ramach projektu zrealizowanych zostało n=19 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), połączonych z asystowanym użytkowaniem aplikacji (AST).

Grupę docelową stanowili polscy i zagraniczni turyści – goście wskazanych obiektów hotelowych, zlokalizowanych na terenie Krakowa. Najważniejszym kryterium pozwalającym na zakwalifikowanie do udziału w badaniu było posiadanie doświadczenia w użytkowaniu aplikacji. Do wywiadów zaproszono też osoby regularnie korzystające z nowoczesnych rozwiązań, w tym z aplikacji mobilnych o charakterze turystycznym, life’stylowym i gastronomiczno-usługowym.

Wywiady z turystami zostały przeprowadzone na terenie wskazanych obiektów przez doświadczonych moderatorów, przy współpracy z personelem i managementem hoteli. Na czas każdego wywiadu respondent otrzymywał urządzenie mobilne (smartfon) z aplikacją klienta PMR, którą testował, a następnie poddawał szczegółowej ocenie. Kluczowe obszary badawcze obejmowały:

 • ogólną ocenę odbioru aplikacji;
 • szczegółową ocenę procesu uruchomienia aplikacji, w tym także opinie na temat zakresu danych jakie należy wprowadzić podczas logowania;
 • sytuacje wykorzystania aplikacji oraz doświadczenia, preferencje i oczekiwania użytkowników;
 • pogłębioną ocenę zawartości aplikacji (ocena konstruktu i contentu);
 • specyfikę użytkowania aplikacji przez turystów krajowych i zagranicznych, w tym także sposób nawigowania i wyszukiwania informacji w aplikacji;
 • dokładną ocenę aspektów wizualnych aplikacji;
 • korzystanie z rozwiązań i aplikacji konkurencyjnych;
 • ilościowo-jakościową ewaluację nowych elementów i funkcji, jakie potencjalnie mogą zostać wdrożone do aplikacji.

Efekt dla klienta

Dzięki temu, że w realizację projektu zaangażowano badaczy doświadczonych zarówno w obszarze badań jakościowych, jak i branży ICT, klient PMR otrzymał zbiór wartościowych i użytecznych informacji na temat swojego rozwiązania. Wyniki badania pozwoliły odpowiedzieć na pytania:

 • W jakich sytuacjach i kontekstach turyści z korzystają z aplikacji?
 • Które elementy aplikacji są najbardziej, a której najmniej przydatne i atrakcyjne?
 • Jakie są opinie użytkowników na temat poszczególnych funkcji usługi?
 • Jakie problemy napotykają turyści podczas korzystania z aplikacji i jak je rozwiązują?
 • Z jakich innych nowoczesnych rozwiązań i aplikacji korzystają turyści w celu usprawnienia podróży i które ich funkcje są najbardziej pomocne?
 • Na ile atrakcyjne są dla użytkowników proponowane nowe funkcje aplikacji oraz które z nich powinny zostać wprowadzone w pierwszej kolejności?

Raport przygotowany przez ekspertów PMR zawierał nie tylko szczegółowy opis rezultatów badania, ale przede wszystkim praktyczne rekomendacje dotyczące ulepszeń i zmian w aplikacji. Sugestie optymalizacji, jakie zaproponował PMR obejmowały bardzo konkretne wskazania dla działów takich jak product development oraz marketing. Dostarczone opracowanie z pewnością pomoże klientowi PMR we właściwym dopasowaniu usługi do bieżących potrzeb i oczekiwań polskich, jak też zagranicznych turystów odwiedzających Kraków.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.