Wyzwanie:

Zdobycie gruntownej wiedzy o konkurencji

Jedna z sieci dyskontów odzieżowych chciała zwiększyć swoje udziały rynkowe. Przed decyzją dotyczącą strategii rozwoju okazało się jednak, że firma nie posiada wystarczających danych na temat konkurencji oraz jej oferty produktowej. Zaangażowała więc badaczy z PMR Consulting & Research do współpracy i zleciła im projekt zebrania kluczowych informacji o rynku oraz badanie store-check dla sieci sklepów odzieżowych.

Rozwiązanie:

Badanie store-check dla sieci sklepów odzieżowych

Badacze PMR rozpoczęli pracę od zebrania i przeanalizowania danych wtórnych (desk research). Na tym etapie zidentyfikowali również sklepy, z którymi klient konkuruje na rynku odzieżowym. Następnie zrealizowali badanie typu store-check, czyli sporządzili spis produktów dostępnych w sklepach klienta oraz u jego bezpośrednich konkurentów.

Dzięki osobistym wizytom w badanych sklepach oraz zaangażowaniu doświadczonych badaczy rynku, nasz klient w krótkim czasie uzyskał szeroką wiedzę. Poznał m.in.:

  • zestawienie lokalizacji sklepów swoich i swojej konkurencji,
  • dokładną lokalizację każdej z konkurencyjnych placówek,
  • ceny produktów będących w sprzedaży w badanych sklepach,
  • poziom atrakcyjności i różnorodności asortymentu w ramach każdej kategorii produktowej.

Efekt:

Stworzenie strategii rozwoju sieci sklepów odzieżowych

Zespół PMR zebrał dane na temat sklepów oraz uzupełnił je wieloma praktycznymi rekomendacjami. W raporcie z tego projektu badacze omówili wszystkie uzyskane wyniki oraz zaprezentowali sposoby zwiększenia udziałów rynkowych. Dzięki takiemu wsparciu klient zoptymalizował swoją strategię cenową i asortymentową, a także bardziej świadomie zaplanował dalszy rozwój sieci swoich sklepów.

Napisz do nas

Najnowsze case study

Przewiń do góry