Wyzwanie:

Jak zwiększyć sprzedaż usług leasingowych dla sektora MŚP?

Dla lidera rynku usług finansowych w Polsce zrealizowaliśmy badanie rynku usług leasingowych, by umożliwić wypracowanie skutecznej strategii rozwoju i komunikacji marketingowej. Klient postawił przed nami kilka zadań:

 • analiza popularności leasingu jako formy finansowania wśród polskich przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm (MŚP),
 • identyfikacja czynników, którymi kierują się firmy podczas wyboru leasingodawcy,
 • ocena jakości usług leasingowych oferowanych w Polsce,
 • pozyskanie informacji na temat planów ekspansji zagranicznej w sektorze MŚP.

Rozwiązanie:

Badanie rynku usług leasingowych w sektorze małych oraz średnich firm

Chcąc odpowiedzieć na wszystkie pytania naszego klienta, zdecydowaliśmy się na badanie rynku usług leasingowych techniką CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing). Przeprowadziliśmy ponad 400 wywiadów na losowo dobranej próbie.

Jako respondentów wytypowaliśmy przedstawicieli małych i średnich firm z sektora prywatnego. Dotarliśmy do przedsiębiorców z branży produkcyjnej, handlowej, budowlanej oraz usługowej. Rozmawialiśmy wyłącznie z pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w proces wyboru usługodawcy w obszarze leasingu.

Efekt:

Wiarygodne dane o rynku, jego rozwoju i klientach

Nasz klient wykorzystał wyniki badania i analizy rynku do przystosowania obecnej komunikacji marketingowej do oczekiwań sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzył również plan działań uwzględniający informacje o:

 • wymaganiach odbiorców z różnych gałęzi gospodarki,
 • potrzebach firm w zależności od wielkości zatrudnienia,
 • czynnikach decydujących o wyborze dostawcy leasingu,
 • zadowoleniu firm z jakości usług świadczonych przez innych leasingodawców,
 • czynnikach zwiększających skłonność do korzystania z leasingu.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry