Badanie rynku ubezpieczeń poprzedzające wejście na rynek polski

Rynek finansowy i ubezpieczeniowy
Polska
Dostawca usług ubezpieczeniowych

Wyzwanie:

Stworzenie konkurencyjnej oferty ubezpieczeń

Globalna instytucja z branży finansów i ubezpieczeń postanowiła wykorzystać potencjał rozwojowy polskiego rynku finansowego i rozpocząć tutaj swoją działalność. By lepiej poznać potrzeby oraz preferencje lokalnych odbiorców, nawiązała współpracę z PMR Consulting & Research. Zleciła nam badanie rynku ubezpieczeń i wytypowanie obszarów cieszących się największym zainteresowaniem klientów.

Rozwiązanie:

Badanie rynku ubezpieczeń i jego kluczowych segmentów

By uzyskać pełen obraz rynku ubezpieczeń w Polsce, zespół PMR zastosował kilka różnych metod badawczych. Kilkanaście zogniskowanych wywiadów grupowych zostało uzupełnionych badaniem typu tajemniczy klient.

Badaniu poddano najważniejsze segmenty rynku usług ubezpieczeniowych:

 • ubezpieczenia dla firm,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia oszczędnościowe.

Badanie pozwoliło uzyskać odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, np.:

 • Jaką wiedzą dysponują odbiorcy na temat produktów ubezpieczeniowych?
 • Co motywuje ich do wyboru danego ubezpieczenia?
 • W jaki sposób klienci podejmują decyzję o zakupie ubezpieczenia?
 • Gdzie dokonują zakupu polisy?
 • Jakie są słabe i mocne strony obsługi klienta w firmach konkurencyjnych?

Efekt:

Oferta ubezpieczeń dostosowana do oczekiwań klientów

W wyniku przeprowadzonego przez PMR badania, klient dobrze przygotował się do wejścia na polski rynek ubezpieczeń. Głębsza wiedza o rynku, konkurencji i klientach pozwoliła mu:

 • dostosować swoją ofertę usług ubezpieczeniowych do oczekiwań polskich odbiorców,
 • uwzględnić w ofercie usługi odpowiadające na obecnie niezaspokojone potrzeby,
 • podjąć kroki mające na celu wyprzedzenie działań obecnych na rynku firm,
 • skutecznie konkurować w segmentach charakteryzujących się wysokim potencjałem rozwoju.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.