Wyzwanie:

Jak dostosować ofertę do potrzeb lokalnych odbiorców?

Firma o globalnym zasięgu – działająca na rynku usług finansowych i planująca rozwój oferty dla klientów indywidualnych – chciała udoskonalić swoje usługi kierowane do użytkowników telefonicznych kart przedpłaconych. Przedmiotem jej zainteresowania był obszar płatności online za doładowanie telefonów komórkowych. Wiedząc, że – przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o zmianie portfolio – kluczowe jest lepsze poznanie odbiorców, zleciła nam badanie rynku telefonów w wybranym segmencie. Naszym celem było poznanie konkretnych oczekiwań oraz niezaspokojonych potrzeb osób, które korzystają z telefonów na kartę.

Rozwiązanie:

Internetowe badanie rynku telefonów komórkowych na kartę

Badaliśmy płatności dokonywane w internecie i naszą grupą docelową były osoby sprawnie poruszające się w świecie online. Zdecydowaliśmy się więc na przeprowadzenie badania typu CAWI, czyli z wykorzystaniem kwestionariusza udostępnianego respondentom za pośrednictwem internetu. Do grupy badawczej wybraliśmy osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystały z telefonów komórkowych na karty przedpłacane.

Wyzwaniem była duża ogólnopolska próba oraz krótki termin realizacji całego badania rynku telefonów komórkowych. Nie stanowiło to jednak dla nas problemu i sprawnie zorganizowaliśmy cały proces. Pomocne okazało się nasze doświadczenie zebrane w czasie wielu badań ilościowych, które realizowaliśmy w ciągu ponad 20 lat naszej pracy. Stworzyliśmy narzędzia badawcze, przeprowadziliśmy wszystkie wywiady i dostarczyliśmy finalny raport dla naszego klienta w zaledwie 4 tygodnie.

Efekt:

Skuteczne rozwiązania sprzedażowe i marketingowe

Na podstawie wyników uzyskanych w czasie badania opracowaliśmy kompleksowy i wyczerpujący raport na temat użytkowników kart przedpłaconych. W ręce klienta trafiły między innymi informacje na temat:

 • najczęściej wybieranych dostawców usług komórkowych,
 • częstości doładowań,
 • średnich kwot doładowań w podziale na poszczególne segmenty respondentów,
 • oczekiwań użytkowników w obszarze płatności za doładowania,
 • potrzeb, których nie zaspakajają obecne usługi naszego klienta,
 • sposobów zwiększania skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych.

Nasz klient zdobył zatem nie tylko szczegółową wiedzę o swojej grupie docelowej, ale także poznał rekomendacje dotyczące dalszych działań. Dzięki dostarczonym danym mógł sprawnie zaimplementować nowe rozwiązania biznesowe dostosowane do potrzeb konsumentów.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry