Po raz kolejny dział badań rynku firmy PMR przeprowadził badanie rynku odzieży i obuwia. Zrealizowano je wśród kierowników i menadżerów 160 sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce.

Cel badania ilościowego

Głównym celem badania rynku odzieży i obuwia, było zebranie informacji na temat jego aktualnej kondycji w Polsce. Projekt miał za zadanie także określenie perspektyw rozwoju rynku w najbliższej przyszłości, szczególnie w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej.

Metoda badawcza PMR

Na potrzeby badania rynku odzieży o obuwia zrealizowano 67 wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI (55 wywiadów z firmami odzieżowymi i 12 z firmami obuwniczymi). Badaną próbę stanowili przedstawiciele kadry menedżerskiej oraz dyrektorzy i właściciele firm.

Efekt analizy rynku

Przygotowane badanie rynku odzieży i obuwia, umożliwiło określenie perspektyw rozwoju dla firm działających w tym sektorze. Pomogło także wskazać główne bariery działalności w branży oraz czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć na wzrost tego segmentu rynku. W związki z przeprowadzoną analizą można było określić także:

 • strukturę rynku odzieży i obuwia w Polsce
 • perspektywy dotyczące sytuacji na rynku odzieży i obuwia
 • strategie firm odzieżowych i obuwniczych
 • dynamikę finansową firm
 • prognozę wartości rynku
 • trendy na najbliższe lata na analizowanym rynku.

W raporcie PMR można również znaleźć prezentacje profili najważniejszych firm na polskim rynku odzieży i obuwia. Publikacja zawiera informacje przydatne zarówno firmom planującym wejście na rynek odzieży i obuwia w Polsce, jak i podmiotom chcącym opracować efektywną strategię rozwoju w kontekście bieżących warunków rynkowych.

Wyniki badania stanowiły podstawę do stworzenia raportu: Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry