Badanie rynku obuwia w Polsce i analiza konkurencji

Nasz klient, planując powiększyć swój udział w polskim rynku obuwia, skorzystał z pomocy konsultantów PMR by uzyskać szczegółowe informacje o największych konkurentach obecnych na tym rynku.

Metoda badawcza PMR

Stosując się ściśle do wskazówek klienta, zespół projektowy PMR zebrał kluczowe informacje na temat dziesięciu największych graczy polskiego rynku obuwniczego. Analiza konkurencji zawierała profile firm wraz z krótką historią działalności, liczbą sklepów (własnych i franczyzowych) z naniesionymi na mapę lokalizacjami. Badanie rynku obuwia obejmowało także wyniki finansowe, udział w rynku oraz profil konsumenta. Realizacja projektu oparta była o dostępne źródła wtórne, wizyty w sklepach i pogłębione wywiady z przedstawicielami producentów i ekspertami rynku.

Efekt analizy konkurencji i rynku

W wyniku pracy zespołu PMR, klient poszerzył swoją wiedzę na temat aktualnej sytuacji oraz trendów występujących na polskim rynku obuwniczym. Analiza rynku obuwia pozwoliła także poznać lepiej otoczenie konkurencyjne. Przygotowana przez PMR analiza konkurencji, zawierał szczegółowe profile dziesięciu najważniejszych graczy rynkowych.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry