Badanie rynku materiałów budowlanych (konstrukcje szkieletowe)

Rynek materiałów budowlanych
Polska
Producent materiałów budowlanych

Wyzwanie:

Jak zwiększyć sprzedaż materiałów budowlanych?

Klientem firmy doradczej PMR Consulting & Research było przedsiębiorstwo z branży materiałów budowlanych prowadzące działalność na arenie międzynarodowej. Zdobyło już pozycję lidera na rynku materiałów używanych przy wznoszeniu budynków w technologii lekkiej (konstrukcje szkieletowe). W związku z dalszymi planami rozwoju klient chciał umocnić swoją pozycję na polskim rynku przez podniesienie efektywności procesu sprzedaży. Zadaniem PMR Consulting & Research było badanie rynku materiałów budowlanych i wskazanie tych obszarów działalności firmy, które wymagały poprawy.

Rozwiązanie:

Badanie rynku materiałów budowlanych, w tym konstrukcji szkieletowych

W ramach tego projektu zespół PMR Consulting & Research przeprowadził kompleksowe badanie rynku materiałów budowlanych. Praca projektowa obejmowała ogólny przegląd całego tego rynku, ale przede wszystkim była skupiona na analizie rynku budynków wykonywanych w technologii lekkiej konstrukcji szkieletowej.

Utrudnieniem w czasie realizacji badania był brak informacji o tej technologii w polskiej statystyce publicznej. Projekt został więc poszerzony o badanie ilościowe wśród firm budowlanych, architektów i zarządców budynków. Pozwoliło to oszacować udziały technologii lekkiej w poszczególnych sektorach budownictwa oraz przygotować prognozy ukazujące przewidywany rozwój tej technologii w Polsce.

Efekt:

Wzmocnienie pozycji rynkowej

Wynikiem projektu był obszerny raport zawierający szczegółową analizę rynku materiałów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu lekkich konstrukcji szkieletowych. Kluczowymi częściami tego dokumentu były:

  • ocena potencjału rozwojowego każdego z badanych segmentów,
  • oszacowanie popytu na produkty oferowane przez firmę klienta,
  • czynniki mogące przyczynić się do rozwoju rynku,
  • zagrożenia dla rozwoju rynku,
  • praktyczne wskazówki dotyczące działań marketingowo-sprzedażowych.

Na podstawie przygotowanych przez PMR Consulting & Research rekomendacji klient mógł rozpocząć pracę nad tworzeniem strategii rozwoju i sprzedaży na kolejne lata, co miało na celu wzmocnienie jego pozycji rynkowej.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.