Wyzwanie:

Jak zwiększyć sprzedaż materiałów budowlanych?

Klientem firmy doradczej PMR Consulting & Research było przedsiębiorstwo z branży materiałów budowlanych prowadzące działalność na arenie międzynarodowej. Zdobyło już pozycję lidera na rynku materiałów używanych przy wznoszeniu budynków w technologii lekkiej (konstrukcje szkieletowe). W związku z dalszymi planami rozwoju klient chciał umocnić swoją pozycję na polskim rynku przez podniesienie efektywności procesu sprzedaży. Zadaniem PMR Consulting & Research było badanie rynku materiałów budowlanych i wskazanie tych obszarów działalności firmy, które wymagały poprawy.

Rozwiązanie:

Badanie rynku materiałów budowlanych, w tym konstrukcji szkieletowych

W ramach tego projektu zespół PMR Consulting & Research przeprowadził kompleksowe badanie rynku materiałów budowlanych. Praca projektowa obejmowała ogólny przegląd całego tego rynku, ale przede wszystkim była skupiona na analizie rynku budynków wykonywanych w technologii lekkiej konstrukcji szkieletowej.

Utrudnieniem w czasie realizacji badania był brak informacji o tej technologii w polskiej statystyce publicznej. Projekt został więc poszerzony o badanie ilościowe wśród firm budowlanych, architektów i zarządców budynków. Pozwoliło to oszacować udziały technologii lekkiej w poszczególnych sektorach budownictwa oraz przygotować prognozy ukazujące przewidywany rozwój tej technologii w Polsce.

Efekt:

Wzmocnienie pozycji rynkowej

Wynikiem projektu był obszerny raport zawierający szczegółową analizę rynku materiałów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu lekkich konstrukcji szkieletowych. Kluczowymi częściami tego dokumentu były:

 • ocena potencjału rozwojowego każdego z badanych segmentów,
 • oszacowanie popytu na produkty oferowane przez firmę klienta,
 • czynniki mogące przyczynić się do rozwoju rynku,
 • zagrożenia dla rozwoju rynku,
 • praktyczne wskazówki dotyczące działań marketingowo-sprzedażowych.

Na podstawie przygotowanych przez PMR Consulting & Research rekomendacji klient mógł rozpocząć pracę nad tworzeniem strategii rozwoju i sprzedaży na kolejne lata, co miało na celu wzmocnienie jego pozycji rynkowej.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry