Wyzwanie:

Jak zwiększyć przewagę konkurencyjną?

Naszym klientem był dostawca usług w zakresie logistyki gotówki, który chciał poprawić swoją przewagę konkurencyjną. Zaangażował więc zespół PMR Consulting & Research do przeprowadzenia analizy konkurencji oraz przebadania klientów. Tak szeroko zakrojone badanie rynku logistyki gotówki było skomplikowanym projektem. Wymagało uwzględniania wielu czynników specyficznych dla tego rynku oraz zapewnienia poufności danych.

Rozwiązanie:

4-częściowe badanie rynku logistyki gotówki

W tym projekcie badacze zdecydowali się wykorzystać technikę pogłębionych wywiadów jakościowych. By poznać strukturę rynku, głównych graczy oraz preferencje klientów końcowych, wytypowali do badania grupę przedstawicieli dużych przedsiębiorstw korzystających z usług logistyki gotówki. Do badania zaprosili osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gotówką. A ponieważ badanie obejmowało zarówno kwestie operacyjne (korzystanie z usług), jak również strategiczne (wybór dostawcy usług), wiedza często była pozyskiwana z więcej niż jednego źródła w ramach danej organizacji.

Badanie składało się z 4 części:

  • ogólne informacje o rynku logistyki gotówki,
  • profile głównych graczy rynkowych,
  • proces wyboru dostawcy i sposób korzystania z usług logistyki gotówki,
  • inne kwestie związane z badanymi usługami.

Efekt:

Poprawa jakości i konkurencyjności usług

Efektem pracy badaczy i konsultantów PMR był raport zawierający wyniki analiz, płynące z nich wnioski oraz praktyczne rekomendacje.

Uzupełnieniem zaprezentowanej w raporcie wiedzy stały się warsztaty zorganizowane w siedzibie klienta. Dzięki osobistemu spotkaniu z ekspertami PMR, pracownicy różnych szczebli zarządzania z firmy klienta mogli przedyskutować konkluzje i uzyskać odpowiedzi na dodatkowe pytania.

W konsekwencji pogłębiona wiedza na temat rynku usług logistyki gotówki pozwoliła naszemu klientowi poprawić jakość i konkurencyjność jego usług.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry