Wyzwanie:

Poznanie roli farmaceuty w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez pacjentów

Jeden z naszych partnerów, międzynarodowa agencja badawcza działająca w obszarze medycznym i farmaceutycznym, zleciła nam badanie rynku leków OTC w Polsce. Celem projektu było zrozumienie procesu decyzyjnego pacjentów oraz roli farmaceuty w procesie rekomendacji leków na grypę i przeziębienie.

Aktywna rola farmaceutów i ich bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe pacjentów w obszarze leków bez recepty (OTC) stanowi bardzo interesujący i potrzebny w branży farmaceutycznej obszar badań. W ciągu ostatnich lat podejście do procesu sprzedaży leków i rola farmaceuty uległy znaczącym przemianom. Farmaceuci to bardzo często osoby pierwszego kontaktu, od których pacjenci oczekują fachowej porady, a rekomendacja w wielu przypadkach zwiększa wiarygodność leku w oczach pacjentów i buduje zaufanie do marki.

 

Rozwiązanie:

Badanie rynku leków OTC – badanie online z farmaceutami

Zespół PMR Consulting & Research zrekrutował farmaceutów i techników farmaceutycznych, którzy następnie wzięli udział w badaniu online (CAWI). Podczas badania bardzo szczegółowej analizie podlegał proces decyzyjny pacjentów oraz sposób polecania leków przez farmaceutów.

Szczegółowy zakres badania obejmował następujące zagadnienia:

 • typowe objawy występujące u pacjentów,
 • potrzeby pacjentów w zakresie leków na grypę i przeziębienie,
 • sposób prowadzenia wywiadu z pacjentem przez farmaceutów,
 • skłonność farmaceutów do polecania leków,
 • czynniki i kryteria brane pod uwagę przez farmaceutów przy wyborze zalecanego produktu,
 • powody rekomendacji konkretnych leków przez farmaceutów,
 • opinia farmaceutów na temat leków na grypę i przeziębienie dostępnych na rynku.

Dodatkowo, farmaceuci byli proszeni o wypełnienie krótkich formularzy zapisu interakcji z kilkoma dowolnymi pacjentami, którzy dokonali zakupu produktów na grypę i przeziębienie.

 

Efekt:

Strategia marketingowa dostosowana do lokalnego rynku

W efekcie nasz klient otrzymał bardzo szczegółowe informacje dotyczące procesu decyzyjnego pacjentów oraz skłonności i sposobu polecania leków na grypę i przeziębienie przez farmaceutów. Dane te stały się podstawą planowania lokalnej strategii marketingowej przez międzynarodowy koncern farmaceutyczny.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry