Badanie rynku leków OTC

Rynek leków OTC
Polska
Międzynarodowa agencja badawcza

Wyzwanie:

Poznanie roli farmaceuty w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez pacjentów

Jeden z naszych partnerów, międzynarodowa agencja badawcza działająca w obszarze medycznym i farmaceutycznym, zleciła nam badanie rynku leków OTC w Polsce. Celem projektu było zrozumienie procesu decyzyjnego pacjentów oraz roli farmaceuty w procesie rekomendacji leków na grypę i przeziębienie.

Aktywna rola farmaceutów i ich bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe pacjentów w obszarze leków bez recepty (OTC) stanowi bardzo interesujący i potrzebny w branży farmaceutycznej obszar badań. W ciągu ostatnich lat podejście do procesu sprzedaży leków i rola farmaceuty uległy znaczącym przemianom. Farmaceuci to bardzo często osoby pierwszego kontaktu, od których pacjenci oczekują fachowej porady, a rekomendacja w wielu przypadkach zwiększa wiarygodność leku w oczach pacjentów i buduje zaufanie do marki.

Rozwiązanie:

Badanie rynku leków OTC – badanie online z farmaceutami

Zespół PMR Consulting & Research zrekrutował farmaceutów i techników farmaceutycznych, którzy następnie wzięli udział w badaniu online (CAWI). Podczas badania bardzo szczegółowej analizie podlegał proces decyzyjny pacjentów oraz sposób polecania leków przez farmaceutów.

Szczegółowy zakres badania obejmował następujące zagadnienia:

  • typowe objawy występujące u pacjentów,
  • potrzeby pacjentów w zakresie leków na grypę i przeziębienie,
  • sposób prowadzenia wywiadu z pacjentem przez farmaceutów,
  • skłonność farmaceutów do polecania leków,
  • czynniki i kryteria brane pod uwagę przez farmaceutów przy wyborze zalecanego produktu,
  • powody rekomendacji konkretnych leków przez farmaceutów,
  • opinia farmaceutów na temat leków na grypę i przeziębienie dostępnych na rynku.

Dodatkowo, farmaceuci byli proszeni o wypełnienie krótkich formularzy zapisu interakcji z kilkoma dowolnymi pacjentami, którzy dokonali zakupu produktów na grypę i przeziębienie.

Efekt:

Strategia marketingowa dostosowana do lokalnego rynku

W efekcie nasz klient otrzymał bardzo szczegółowe informacje dotyczące procesu decyzyjnego pacjentów oraz skłonności i sposobu polecania leków na grypę i przeziębienie przez farmaceutów. Dane te stały się podstawą planowania lokalnej strategii marketingowej przez międzynarodowy koncern farmaceutyczny.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.