Wyzwanie:

Jak będzie rozwijał się rynek dźwignic w Europie?

Do tego projektu zostaliśmy zaangażowani dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz eksperckiej wiedzy na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Mieliśmy okazję udowodnić i wykorzystać nasze kompetencje w regonie, realizując badanie rynku dźwignic.

Międzynarodowy gracz w branży przemysłowej potrzebował szczegółowych danych o tym rynku w wielu krajach. My byliśmy odpowiedzialni za część badania – skupiliśmy się na rynku urządzeń dźwignicowych w Polsce, Czechach i Rosji.

Rozwiązanie:

Kompleksowe badanie rynku dźwignic

Zidentyfikowaliśmy kluczowych graczy rynku dźwignic w każdym z trzech analizowanych krajów – zarówno w obszarze producentów, jak i dystrybutorów urządzeń dźwignicowych. Dotarliśmy do najważniejszych decydentów i ekspertów ze wszystkich tych przedsiębiorstw. Przeprowadziliśmy w sumie około 80 pogłębionych wywiadów na rynkach polskim, czeskim i rosyjskim.

By mieć pewność co do obecnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju rynku, poszerzyliśmy zakres badania o perspektywę użytkowników urządzeń dźwignicowych. Zrealizowaliśmy około 25 wywiadów z użytkownikami końcowymi w sektorach, które są największymi odbiorcami tych urządzeń.

Efekt:

Znajomość rynku dźwignic w Polsce, Czechach i Rosji

Wykonaliśmy obszerne badanie rynku dźwignic, a w konsekwencji dostarczyliśmy naszemu klientowi wielu ważnych danych:

  • wartość rynku,
  • wielkość rynku,
  • główni gracze,
  • trendy,
  • prognozy rozwoju.

Napisz do nas

Najnowsze case study

Przewiń do góry