Wyzwanie:

Czy inwestycja na rynku mieszkaniowym będzie opłacalna?

Do PMR Consulting & Research zgłosiła się firma prowadząca zdywersyfikowaną działalność w obszarze produkcji przemysłowej. Zespół PMR został poproszony o zbadanie rynku budowlanego oraz wykonanie studium wykonalności projektu deweloperskiego.

Nasz klient posiadał niewykorzystywaną nieruchomość o charakterze przemysłowym. By zoptymalizować swoją działalność, rozważał przekształcenie jej w obiekt o innym przeznaczeniu. Wstępne plany obejmowały stworzenie tam nowoczesnej przestrzeni wielkoformatowej przeznaczonej na mieszkania, lokale usługowe i działalność produkcyjną. Przed rozpoczęciem inwestycji klient chciał dowiedzieć się, czy taki pomysł ma szansę na sukces. A jeśli tak, to pod jakimi warunkami.

Rozwiązanie:

Badanie rynku budowlanego i studium wykonalności projektu deweloperskiego

Punktem wyjścia naszej analizy były trzy scenariusze potencjalnego rozwoju. Każdy z nich został dokładnie zbadany przez kilku współpracujących ze sobą ekspertów z ramienia PMR – inżyniera budownictwa, dwóch architektów oraz dwóch konsultantów biznesowych.

Przegląd możliwych opcji wykorzystania nieruchomości uzupełniła analiza rynku budowlanego w zadanej lokalizacji oraz badanie wpływu czynników rynkowych na powodzenie planów klienta.

W efekcie przeprowadzonych analiz powstał model zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla każdego scenariusza oraz konkretne rekomendacje dotyczące sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Efekt:

Wskazówki dotyczące inwestycji oraz projekty zagospodarowania nieruchomości

W wyniku przeprowadzenia tego projektu nasz klient:

  • poznał wartość nieruchomości po przekształceniu jej w obiekt mieszkaniowy,
  • ocenił dostępne możliwości i wybrał optymalny scenariusz rozwoju,
  • otrzymał szczegółową dokumentację zawierającą analizę rynku budowlanego i mieszkaniowego, ocenę finansową i techniczną inwestycji oraz wstępne projekty zagospodarowania nieruchomości.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry