Wyzwanie:

Jak podejmowane są decyzje zakupowe w szpitalach?

Nasz stały klient – międzynarodowa agencja badawcza specjalizująca się w badaniach dla sektora medycznego i farmaceutycznego – zwróciła się do PMR Consulting & Research z kolejnym projektem. Tym razem zleciła nam badanie procesu zakupowego sprzętu medycznego, które miało być zrealizowane wśród przedstawicieli administracji szpitalnej w polskich placówkach opieki medycznej.

Celem badania było:

  • zrozumienie procesu zakupowego dot. sprzętu laboratoryjnego,
  • zidentyfikowanie kluczowych czynników wyboru sprzętu,
  • zdiagnozowanie sposobu postrzegania najważniejszych producentów sprzętu z perspektywy osób zaangażowanych w proces decyzyjny od strony administracyjnej.

 

Rozwiązanie:

Badanie procesu zakupowego metodą CAWI z przedstawicielami administracji szpitalnej

W ramach tego badania zespół PMR Consulting & Research zrealizował serię wywiadów CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). Respondentami byli przedstawiciele administracji szpitalnej zaangażowani w procesy przetargowe przeprowadzane w polskich placówkach opieki medycznej. W tej grupie znaleźli się więc kierownicy działów zakupów, działów zamówień publicznych oraz działów aparatury medycznej.

Respondenci zostali zapytani o przebieg procesu zakupowego oraz kluczowe czynniki wyboru sprzętu diagnostycznego. Ponadto ankieta zawierała serię pytań dotyczących oceny producentów sprzętu medycznego pod kątem jakości współpracy z przedstawicielami medycznymi w zakresie obsługi posprzedażowej oraz jakości serwisu technicznego.

Przedstawiciele administracji publicznej nie są grupą docelową biorącą udział w badaniach marketingowych z dużą częstotliwością. Dlatego potencjalnym zagrożeniem dla sukcesu tego badania mogła być rekrutacja respondentów. Jednak dzięki naszej rozbudowanej sieci rekruterów i koordynatorów terenowych na obszarze całej Polski, udało się nam sprawnie przeprowadzić cały proces rekrutacyjny.

 

Efekt:

Strategia sprzedażowa dla lokalnego rynku

Nasz klient otrzymał kompleksowe informacje dotyczące procesu zakupowego sprzętu diagnostycznego w polskich szpitalach. Dane te okazały się przydatne m.in. przy budowaniu lokalnej strategii handlowej dla producenta sprzętu diagnostycznego, który zlecił badanie.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry