fbpx

Badanie potencjału rynku rolnego

Rynek rolny
Polska
Producent

Wyzwanie:

Czy opłacalne jest wprowadzenie na rynek rolny nowego produktu?

Europejski producent zaawansowanych rozwiązań przeznaczonych dla sektora rolniczego był zainteresowany wejściem na polski rynek. Jego podstawowe pytanie dotyczyło możliwości uzyskania przychodu z wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu. Chciał ponadto podjąć próbę sprofilowania potrzeb lokalnych odbiorców pod kątem podjęcia z nimi współpracy. Zaproponowanym przez nas rozwiązaniem było kompleksowe badanie potencjału rynku rolnego – od analizy rynku, poprzez rozpoznanie grupy docelowej, po strategię wdrożenia produktu.

Rozwiązanie:

Badanie potencjału rynku rolnego obejmujące analizę produktu, klientów, otoczenia i aspektów prawnych

By móc odpowiedzieć na zadane przez naszego klienta kluczowe pytanie, podjęliśmy się realizacji szeregu szczegółowych analiz. Po złożeniu razem wyników każdej z nich, byliśmy w stanie opracować praktyczne rekomendacje i wskazówki. Przeprowadziliśmy:

  • pogłębione wywiady indywidualne z rolnikami oraz ze specjalistami w branży rolnej na temat oferowanego rozwiązania,
  • test konceptów i ocenę ich wdrożenia na lokalnym rynku,
  • identyfikację potrzeb odbiorców, które nie są jeszcze zaspokojone przez obecnie dostępne na rynku produkty,
  • analizę szeroko pojętego otoczenia konkurencyjnego,
  • analizę najważniejszych regulacji prawnych mających wpływ na rynek rolny obecnie i w najbliższych latach.

Efekt:

Prognozy rozwoju firmy oraz strategiczne rekomendacje

Rezultatem projektu było realne wsparcie klienta w procesie decyzyjnym na temat wejścia na rynek rolny z nowym produktem, obejmujące:

  • oszacowanie możliwej do osiągnięcia wartości na polskim rynku rolnym,
  • precyzyjne określenie grupy docelowej,
  • wskazanie kluczowych czynników sukcesu we współpracy z klientami końcowymi oraz innymi decydentami na rynku.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.