Wyzwanie:

Czy opłacalne jest wprowadzenie na rynek rolny nowego produktu?

Europejski producent zaawansowanych rozwiązań przeznaczonych dla sektora rolniczego był zainteresowany wejściem na polski rynek. Jego podstawowe pytanie dotyczyło możliwości uzyskania przychodu z wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu. Chciał ponadto podjąć próbę sprofilowania potrzeb lokalnych odbiorców pod kątem podjęcia z nimi współpracy. Zaproponowanym przez nas rozwiązaniem było kompleksowe badanie potencjału rynku rolnego – od analizy rynku, poprzez rozpoznanie grupy docelowej, po strategię wdrożenia produktu.

Rozwiązanie:

Badanie potencjału rynku rolnego obejmujące analizę produktu, klientów, otoczenia i aspektów prawnych

By móc odpowiedzieć na zadane przez naszego klienta kluczowe pytanie, podjęliśmy się realizacji szeregu szczegółowych analiz. Po złożeniu razem wyników każdej z nich, byliśmy w stanie opracować praktyczne rekomendacje i wskazówki. Przeprowadziliśmy:

 • pogłębione wywiady indywidualne z rolnikami oraz ze specjalistami w branży rolnej na temat oferowanego rozwiązania,
 • test konceptów i ocenę ich wdrożenia na lokalnym rynku,
 • identyfikację potrzeb odbiorców, które nie są jeszcze zaspokojone przez obecnie dostępne na rynku produkty,
 • analizę szeroko pojętego otoczenia konkurencyjnego,
 • analizę najważniejszych regulacji prawnych mających wpływ na rynek rolny obecnie i w najbliższych latach.

Efekt:

Prognozy rozwoju firmy oraz strategiczne rekomendacje

Rezultatem projektu było realne wsparcie klienta w procesie decyzyjnym na temat wejścia na rynek rolny z nowym produktem, obejmujące:

 • oszacowanie możliwej do osiągnięcia wartości na polskim rynku rolnym,
 • precyzyjne określenie grupy docelowej,
 • wskazanie kluczowych czynników sukcesu we współpracy z klientami końcowymi oraz innymi decydentami na rynku.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry