Wyzwanie:

Jak jest prowadzone leczenie jaskry w Polsce?

Jeden ze stałych klientów PMR Consulting & Research zlecił nam badanie online z okulistami. Głównym celem projektu była analiza typowej ścieżki postępowania terapeutycznego z pacjentami, u których rozpoznano jaskrę. Badanie to było częścią międzynarodowego projektu realizowanego w ponad 20 krajach.

 

Rozwiązanie:

Badanie online z okulistami – wywiady i symulacje

W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych informacji, zespół badawczy PMR przeprowadził badanie ilościowe metodą CAWI. Wywiady zostały zrealizowane z okulistami mającymi minimum 3-letni staż pracy i doświadczenie w leczeniu jaskry. Do badania zostali zaproszeni wyłącznie lekarze, którzy zadeklarowali, że pacjenci leczeni na jaskrę stanowią co najmniej 20% ich wszystkich pacjentów.

W ramach tego badania online eksplorowanie były następujące zagadnienia:

  • rodzaj i liczba przeprowadzanych badań,
  • rodzaj zastosowanej terapii oraz uzasadnienie wyboru terapii,
  • proces monitorowania stanu pacjenta,
  • przewidywania lekarzy co do zmian w zakresie leczenia jaskry w najbliższych latach.

Podczas badania lekarze byli również proszeni o przeprowadzenie symulacji – wybór terapii na podstawie opisów konkretnych przypadków.

 

Efekt:

Lepsze zrozumienie procesu leczenia jaskry w Polsce

Dzięki sprawnej i efektywnej rekrutacji przy wykorzystaniu zasobów panelu medycznego PMR Medical Panel, w krótkim czasie dostarczyliśmy klientowi kluczowe informacje o praktykach polskich okulistów w zakresie diagnostyki i leczenia jaskry. Uzyskane wyniki zostały dogłębnie przeanalizowane, a rezultaty analizy umożliwiły klientowi lepsze zrozumienie ścieżki postępowania okulistów i ich sposobów zarządzania procesem leczenia jaskry.

Napisz do nas

Najnowsze case study

Przewiń do góry