Wyzwanie:

Która z przygotowanych wersji reklam pozwoli osiągnąć cel kampanii promocyjnej?

Jeden z liderów w branży samochodowej przygotowywał się do uruchomienia kampanii marketingowej dla nowego modelu samochodu. Chcąc zwiększyć efektywność swoich reklam telewizyjnych, zlecił zespołowi PMR Consulting & Research przeprowadzenie analizy porównawczej kilku różnych koncepcji spotów reklamowych. To badanie marketingowe reklam telewizyjnych mało na celu uzyskanie opinii konsumentów oraz dokonanie oceny spotów pod kątem realizacji założeń kampanii.

Rozwiązanie:

Badanie marketingowe zrealizowane w trzech falach

By odpowiedzieć na wszystkie potrzeby klienta, zespół badawczy z PMR Consulting & Research zrealizował trzy fale badania metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interviewing). Wywiady zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków posiadających prawo jazdy.

W czasie każdej z fal badania oceniano wyłącznie jeden spot reklamowy. Badanie rozpoczynało się od przedstawienia materiału wideo, następnie respondent miał za zadanie dokonać oceny zarówno samego spotu, jak i towarzyszącego mu hasła reklamowego.

Efekt:

Optymalizacja komunikacji marketingowej

Po zrealizowaniu wszystkich trzech fal badania, klient otrzymał szczegółowe podsumowanie wyników. Na podstawie uzyskanych rezultatów klient był w stanie ocenić atrakcyjność każdego z badanych spotów reklamowych. Dzięki temu mógł zoptymalizować przekaz marketingowy w taki sposób, aby w największym stopniu pasował do grupy docelowej odbiorców. Dostosowanie komunikacji marketingowej do preferencji konsumentów zwiększyło szanse na sukces sprzedażowy nowego modelu samochodu.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry