Wyzwanie:

Jak skonstruować ofertę sprzedażową z obszaru leczenia ADHD?

Nasz klient był zainteresowany doświadczeniami polskich lekarzy w zakresie leczenia ADHD. Poprzez badanie jakościowe wśród psychiatrów chciał poznać w szczególności następujące zagadnienia:

  • obecne sposoby leczenia,
  • najważniejsze trendy,
  • największe wyzwania, które stoją przed specjalistami w zakresie leczenia ADHD,
  • główne bariery i ograniczenia w prowadzeniu pacjentów z ADHD.

 

Rozwiązanie:

Badanie jakościowe wśród psychiatrów – niszowe, co nie znaczy trudne

W ramach badania przeprowadziliśmy indywidualne wywiady pogłębione (IDIs) z lekarzami psychiatrii w Polsce. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych moderatorów z zespołu PMR, badanie zostało przeprowadzone szybko i sprawnie. W trakcie wywiadów zostały poruszone oraz pogłębione wszystkie istotne dla klienta kwestie. A dodatkowo, zostały zgromadzone interesujące wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń lekarzy w prowadzeniu grupy pacjentów z ADHD.

Mimo wąskiej grupy badawczej, naszemu zespołowi udało się szybko zidentyfikować lekarzy, z którymi warto było przeprowadzić wywiady. Bez trudu dotarliśmy do lekarzy psychiatrów, czyli jednej z deficytowych specjalności na polskim rynku. Pomocny w tym był nasz rozbudowany panel lekarzy różnych specjalizacji – PMR Medical Panel – oraz wieloletnie doświadczenie w rekrutacji respondentów z branży medycznej.

 

Efekt:

Unikatowe dane jako podstawa konstruowania strategii sprzedażowej dla branży medycznej 

W wyniku przeprowadzonej serii wywiadów pogłębionych z psychiatrami, dostarczyliśmy klientowi wielu szczegółowych danych. W wyczerpujący sposób zaprezentowaliśmy doświadczenia lekarzy psychiatrów w leczeniu ADHD.

Ta pogłębiona, unikatowa wiedza o niszowym segmencie rynku medycznego pozwoliła naszemu klientowi osiągnąć przewagę konkurencyjną nad innymi firmami. Stanowiła dla niego istotną pomoc podczas opracowywania strategii sprzedażowej i marketingowej, ponieważ mógł lepiej zrozumieć lokalny rynek, potrzeby i oczekiwania grupy docelowej.

Napisz do nas

Najnowsze case study

Przewiń do góry