Wiodący producent i dystrybutor urządzeń oraz akcesoriów medycznych, poprosił PMR o badanie jakościowe na temat bezpiecznej igły do wstrzykiwaczy. Kilka miesięcy wcześniej, firma PMR miała okazję przeprowadzić podobne badanie jakościowe na rynku hiszpańskim.

Cel badania jakościowego 

Tym razem klientowi zależało nie tylko na zrozumieniu doświadczeń i preferencji pielęgniarek diabetologicznych pracujących w polskich placówkach. Badanie jakościowe dotyczyło zwłaszcza na poznaniu ich opinii na temat stosowanych igieł bezpiecznych oraz potencjalnych modyfikacji produktowych. Klient chciał dowiedzieć się czy nowy sposób zabezpieczenia igły jest atrakcyjny dla pracowników personelu medycznego.

Metoda badawcza

Podobnie jak w przypadku badania w Hiszpanii, eksperci PMR wykorzystali metodę pogłębionych wywiadów grupowych (ang. FGI – focused group interviews). Badanie jakościowe przeprowadzono na łącznej próbie 12 respondentek. Do udziału w jakościowej ocenie produktu zaproszone zostały pielęgniarki z minimum kilkuletnim stażem w zakresie opieki nad pacjentami diabetologicznymi. Pielęgniarki podzielono na dwie grupy, w zależności od poziomu ich doświadczenia z używaniem igieł bezpiecznych. Pierwszą grupę stanowiły pielęgniarki, które nie posiadały doświadczenia z tego typu igłami. Natomiast w drugiej grupie znalazły się respondentki, które znały i stosowały bezpieczne igły kilku różnych producentów. Badanie PMR obejmowało:

 • sposoby i sytuacje wykorzystania różnych rodzajów igieł przez pielęgniarki,
 • typowe zagrożenia z jakimi mierzą się pielęgniarki podczas codziennej pracy z osobami chorymi na cukrzycę,
 • mocne i słabe strony wykorzystania bezpiecznych urządzeń medycznych, w tym igieł insulinowych,
 • test produktu i towarzyszącą mu pogłębioną, jakościową ocenę bezpiecznych igieł klienta,
 • porównanie igieł z produktami konkurencyjnymi.

Faza testowania produktu pozwoliła zidentyfikować kluczowe elementy i funkcje urządzenia, a także potencjalne modyfikacje, które mogą przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pielęgniarek i innych pracowników personelu medycznego. W ramach testu respondentki dokonały też wielowymiarowej oceny innowacyjnego sposobu zabezpieczenia zużytej igły, od kwestii związanych z jakością tworzywa, po kwestie takie jak ergonomia, komfort użytkowania, intuicyjność, prostota czy ogóle poczucie bezpieczeństwa.

Efekt badania PMR 

Rzetelne podejście do rekrutacji pozwoliło zaprosić do dyskusji osoby mające gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności ściśle związane z przedmiotem badania. Dzięki temu specjaliści PMR zebrali cenne i użyteczne informacje na temat badanej bezpiecznej igły, jej słabych i mocnych stron, kontekstów jej wykorzystania, a także potencjalnych trudności i zagrożeń. W rezultacie klient otrzymał obszerny zbiór wniosków i rekomendacji, istotnych z punktu widzenia dalszych prac nad optymalizacją produktu. W anglojęzycznym raporcie znalazło się wiele informacji na temat preferencji i oczekiwań wskazanej grupy docelowej oraz potrzeb pacjentów, z którymi pracują pielęgniarki. Wnioski badawcze dostarczone przez PMR obejmowały także propozycje zmian i modyfikacji produktowych, których zastosowanie może zwiększyć poziom bezpieczeństwa urządzenia i pielęgniarek, a tym samym przyczynić się do ogólnego wzrostu zainteresowania produktem klienta.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry