Badanie i analiza rynku sprzętu medycznego w Polsce

Rynek medyczny
Polska
Producent sprzętu medycznego

Międzynarodowy gracz na rynku nowoczesnego sprzętu medycznego, planował podjąć strategiczne działania inwestycyjne w Polsce. W tym celu potrzebował kompleksowego wsparcia konsultingowego od PMR.

Cel usług PMR

Wykonana przez ekspertów PMR analiza rynku sprzętu medycznego, zawierała pogłębioną charakterystykę i segmentację placówek opieki zdrowia, stosujących sprzęt do terapii lekowych oraz zdefiniowanie ich preferencji zakupowych. Dodatkowo projekt obejmował analizę otoczenia konkurencyjnego wraz z charakterystyką modeli sprzedażowych głównych graczy w tym segmencie.

Metoda badawcza 

W ramach badania przeprowadzono kompleksową analizę polskiego rynku placówek medycznych. Zbadano go pod kątem ilości i rodzaju stosowanego sprzętu do terapii lekowych w rozróżnieniu na profil oddziału i placówki. Zespół analityków PMR przeprowadził drobiazgową analizę dokumentacji przetargowej dotyczącej sprzętu i akcesoriów medycznych wykorzystywanych w terapiach lekowych na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Poza tym analiza rynku sprzętu medycznego obejmowała pełną analizę konkurencji z uwzględnieniem udziałów rynkowych głównych producentów sprzętu i charakterystyką ich modeli sprzedażowych. Analiza rynku sprzętu medycznego została wzbogacona o prognozy rozwoju rynku na najbliższe lata. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono serię wywiadów eksperckich z producentami i dystrybutorami sprzętu medycznego. Posłużyły one analitykom PMR do weryfikacji wstępnych analiz i pogłębienia wiedzy o modelach sprzedażowych konkurencji.

Efekt analizy rynku sprzętu medycznego

W rezultacie klient otrzymał przekrojową analizę rynku sprzętu medycznego, stosowanego w terapiach lekowych w Polsce. Umożliwiła ona podjęcie strategicznych decyzji biznesowych. Dzięki analizie zakupów przetargowych, klient pozyskał unikatową wiedzę na temat preferencji klientów w zakresie sposobu zakupu i wyboru sprzętu. Informacje te poparto precyzyjnymi danymi historycznym oraz prognozami rynkowymi na najbliższe lata. Dostarczona wiedza rynkowa umożliwi klientowi lepsze zrozumienie potrzeb klientów. Co więcej pozwoli na zweryfikowanie swojej dotychczasowej strategii sprzedaży i wykorzystanie w pełni potencjału rynku w Polsce.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.