Badanie i analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Rynek medyczny
Polska
Producent

Jeden z wiodących producentów innowacyjnych urządzeń i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej na świecie zlecił zespołowi PMR przeprowadzenie analizy rynku wyposażenia laboratoriów w Polsce.

Cel analizy rynku diagnostyki laboratoryjnej

Głównym założeniem projektu była ocena pozycji konkurencyjnej naszego klienta względem konkurencji. Analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej miała także na celu wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju tego rynku w Polsce. Ponadto klient chciał lepiej zrozumieć, jak wygląda proces decyzyjny po stronie kupujących oraz jakimi źródłami finansowania dysponują.

Metoda badawcza

PMR przeprowadził rozległą analizę segmentacyjną rynku specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Uwzględnieniono kluczowe czynniki wpływające na obecny i przyszły kształt rynku, takie jak liczba i typ laboratoriów, ilość testów realizowanych rocznie, rodzaj stosowanych urządzeń i produktów jednorazowych itd.
Dodatkowo zespół PMR realizując ten projekt skupił się na kilku kluczowych dla klienta obszarach:

  • Szczegółowej analizie przetargów ogłoszonych i zrealizowanych w ostatnich latach w podziale na typ produktu oraz zastosowanie (badania kliniczne i naukowe).
  • Realizacji pogłębionych wywiadów zrealizowanych z kluczowymi decydentami i podmiotami współtworzącymi ten rynek. Były to np. specjalistyczne laboratoria, instytucje badawcze, specjaliści medyczni, eksperci branżowi.
  • Analizie otoczenia konkurencyjnego w uwzględnieniem udziałów w rynku poszczególnych graczy oraz ich modeli sprzedaży.
  • Przygotowaniu modelu ekonometrycznego obrazującego potencjalne możliwe kierunki rozwoju rynku w najbliższej przyszłości.

Efekt projektu PMR

Klient w efekcie otrzymał od PMR kompendium wiedzy o rynku sprzętu dla specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Dodatkowo projekt zawierał nasze rekomendacje w zakresie decyzji strategicznych umożliwiających dalszy rozwój i penetrację rynku. Tak zgromadzona wiedza na bazie przetargów i wywiadów pogłębionych, dała naszemu klientowi jasne wskazówki w zakresie najbardziej interesujących potencjalnych odbiorców, na których warto się skupić, ich zwyczajach zakupowych oraz sposobie podejmowania decyzji. Analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej dostarczyła również informacji o strukturze rynku, działalności konkurencji i ich strategii sprzedażowych.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.