Badanie i analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Jeden z wiodących producentów innowacyjnych urządzeń i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej na świecie zlecił zespołowi PMR przeprowadzenie analizy rynku wyposażenia laboratoriów w Polsce.

Cel analizy rynku diagnostyki laboratoryjnej

Głównym założeniem projektu była ocena pozycji konkurencyjnej naszego klienta względem konkurencji. Analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej miała także na celu wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju tego rynku w Polsce. Ponadto klient chciał lepiej zrozumieć, jak wygląda proces decyzyjny po stronie kupujących oraz jakimi źródłami finansowania dysponują.

Metoda badawcza

PMR przeprowadził rozległą analizę segmentacyjną rynku specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Uwzględniono kluczowe czynniki wpływające na obecny i przyszły kształt rynku, takie jak liczba i typ laboratoriów, ilość testów realizowanych rocznie, rodzaj stosowanych urządzeń i produktów jednorazowych itd.
Dodatkowo zespół PMR realizując ten projekt skupił się na kilku kluczowych dla klienta obszarach:

  • Szczegółowej analizie przetargów ogłoszonych i zrealizowanych w ostatnich latach w podziale na typ produktu oraz zastosowanie (badania kliniczne i naukowe).
  • Realizacji pogłębionych wywiadów zrealizowanych z kluczowymi decydentami i podmiotami współtworzącymi ten rynek. Były to np. specjalistyczne laboratoria, instytucje badawcze, specjaliści medyczni, eksperci branżowi.
  • Analizie otoczenia konkurencyjnego w uwzględnieniem udziałów w rynku poszczególnych graczy oraz ich modeli sprzedaży.
  • Przygotowaniu modelu ekonometrycznego obrazującego potencjalne możliwe kierunki rozwoju rynku w najbliższej przyszłości.

Efekt projektu PMR

Klient w efekcie otrzymał od PMR kompendium wiedzy o rynku sprzętu dla specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Dodatkowo projekt zawierał nasze rekomendacje w zakresie decyzji strategicznych umożliwiających dalszy rozwój i penetrację rynku. Tak zgromadzona wiedza na bazie przetargów i wywiadów pogłębionych, dała naszemu klientowi jasne wskazówki w zakresie najbardziej interesujących potencjalnych odbiorców, na których warto się skupić, ich zwyczajach zakupowych oraz sposobie podejmowania decyzji. Analiza rynku diagnostyki laboratoryjnej dostarczyła również informacji o strukturze rynku, działalności konkurencji i ich strategii sprzedażowych.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry