Badanie CATI i analiza rynku HVAC w Polsce

PMR od 2000 r. systematycznie analizuje sytuację na polskim rynku budowlanym oraz w jego poszczególnych segmentach. Jednym z regularnie badanych przez nas podsegmentów rynku jest sektor HVAC (instalacje klimatyzacyjne, grzewcze i wentylacyjne). Opracowaliśmy kompleksowy raport analizujący sytuację na rynku HVAC, zawierający między innymi dane w wartości rynku oraz 5-letnią prognozę.

Raport: Rynek HVAC w Polsce 2022

Źródła raportu

Raport został przygotowany z użyciem danych pochodzących między innymi z następujących źródeł:

 • badanie ankietowe CATI przeprowadzone na losowej, reprezentatywnej próbie 551 firm zajmujących się pracami instalacyjnymi w branży HVAC,
 • 29 wywiadów pogłębionych (IDI) z uczestnikami rynku,
 • szczegółowa analiza źródeł zastanych, w tym danych GUS, danych rejestrowych i urzędowych oraz danych stowarzyszeń branżowych, banków, instytucji regulacyjnych, organizacji branżowych oraz instytucji państwowych, a także danych z projektów wcześniej realizowanych przez PMR w tej branży,
 • modelowanie ekonometryczne przeprowadzone przez Dział Prognoz i Ekonometrii PMR,
 • prognozy opracowane przez Dział Prognoz i Ekonometrii PMR.

Rezultat

Na podstawie danych z poszczególnych źródeł opracowaliśmy szereg niezależnych wyliczeń kluczowych wartości rynkowych, w tym:

 • wielkości rynku,
 • wartości jego poszczególnych segmentów,
 • udziałów głównych graczy,
 • dynamiki rynku
 • i innych.

Wyliczenia te następnie zostały ze sobą zestawione oraz wzajemnie zweryfikowane za pomocą modelowania ekonometrycznego oraz metodą ekspercką. W rezultacie uzyskano obiektywny i wolny od błędów systematycznych obraz sytuacji na analizowanym rynku.

Jakie informacje zawiera raport?

 • Opis bieżącej sytuacji na polskim rynku HVAC (wartość, rozmiar, dynamika)
 • Analiza strukturalna poszczególnych segmentów i podsegmentów rynku
 • Kształtowanie się cen i główne trendy obserwowane obecnie na rynku
 • Preferencje konsumentów i wykonawców w zakresie produktów HVAC
 • Ocena wiodących marek produktów HVAC dostępnych w Polsce
 • Wskaźnik koniunktury przygotowany specjalnie dla polskiego sektora HVAC
 • Analiza głównych kanałów dystrybucji rozwiązań HVAC w Polsce
 • Preferencje wykonawców w zakresie innowacyjnych rozwiązań HVAC
 • Prognozy dalszego rozwoju rynku do 2027 r.
 • Kryteria wyboru produktów HVAC przez wykonawców

BRANŻA: Rynek budowlany
KRAJ: Polska
TYP PROJEKTU: Raport rynkowy, Obliczanie wielkości rynku, Prognozowanie gospodarcze, Badanie ilościowe, Badanie jakościowe, Badanie B2B

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry