Badania rynku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Rynek systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Polska
Producent

Klient, jeden z wiodących na rynku międzynarodowym dostawców infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zlecił PMR realizację badania rynku. Obejmowało ono systemy rur, studzienek i zbiorników do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (instalacje zewnętrzne) w Polsce.

Cel badania PMR

Głównym założeniem projektu były badania rynku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w sektorze infrastruktury komunalnej oraz transportowej. Klientowi zależało na uzyskaniu informacji o wielkości i kierunkach rozwoju rynku. Przede wszystkim analiza miała uwzględniać udział poszczególnych materiałów wykorzystywanych do produkcji systemów instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

Metoda badania rynku

PMR zrealizował projekt łączący szereg różnych podejść w badaniach rynku. Wykonano:

  • 98 wywiadów z przedstawicielami firm projektujących i wykonujących inwestycje drogowe,
  • 52 wywiady z przedstawicielami biur projektujących sieci wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
  • 18 wywiadów eksperckich ze specjalistami z branży,
  • 7 wywiadów z przedstawicielami  jednostek administracji państwowej, odpowiedzialnych za przygotowanie przetargów na projekty wodno-kanalizacyjne oraz sanitarne.

Dodatkowo przeanalizowano również bazę przetargów publicznych, dane statystyczne GDDKiA, GUS, a także sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Programu Infrastruktura i Środowisko oraz materiały własne PMR. Ponadto w ramach badania rynku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przeprowadzono wywiady z wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces realizacji inwestycji. Pozwoliło to na poznanie perspektywy wszystkich graczy obecnych na rynku i nakreślenie bieżącej sytuacji oraz perspektywy na najbliższe lata.

Efekt analizy PMR

Klient otrzymał kompleksowy raport na temat rynku systemów rur, studzienek i zbiorników do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, obejmujący:

  • szacunkową wartość i wielkość rynku,
  • zestawienie materiałów stosowanych do produkcji elementów sieci w różnych rodzajach projektów,
  • opis programów finansowania rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków publicznych,
  • kierunki rozwoju rynku i obszary gospodarki, w których realizowane będą inwestycje wykorzystujące systemy wodno-kanalizacyjne.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.