fbpx

Analiza trendów na rynku produktów spożywczych

Rynek spożywczy
Polska
Producent półproduktów spożywczych

Wyzwanie:

Jak będzie rozwijał się rynek spożywczy?

Nasz stały klient – producent półproduktów spożywczych – zwrócił się do PMR Consulting & Research z prośbą o stworzenie unikatowej publikacji dotyczącej najnowszych trendów w swojej branży. Jej podstawą miała być przeprowadzona przez nasz zespół analiza trendów konsumenckich na rynku produktów spożywczych w Polsce.

Celem publikacji było wskazanie trendów, określenie cyklu ich życia oraz potencjału rozwojowego w perspektywie kilku lat. Trendbook miał być narzędziem dla działu marketingu, działu jakości oraz działu badań i rozwoju klienta, służącym do identyfikowania kierunków rozwoju rynku oraz do kreowania innowacyjnych konceptów produktów.

Zadanie, które klient wyznaczył zespołowi badawczemu PMR, stanowiło wyzwanie przede wszystkim ze względu na konieczność zastosowania niestandardowego podejścia badawczego, połączenia wielu technik badawczych oraz wykorzystania posiadanej przez PMR wiedzy na temat branży spożywczej.

Rozwiązanie:

Wielowymiarowa analiza trendów

Wykonana przez PMR analiza trendów była niezwykle szeroko zakrojona i obejmowała wiele etapów:

  • analiza danych wewnętrznych PMR na temat rynku spożywczego,
  • pogłębiona analiza desk research,
  • analiza zagregowanych danych na temat branży,
  • wywiady shopperowe,
  • wywiady etnograficzne z konsumentami w miejscu zakupu produktów z badanej kategorii,
  • wywiady jakościowe B2B z odbiorcami półproduktów klienta.

W ramach badania na bieżąco konfrontowaliśmy perspektywę konsumentów z perspektywą przedstawicieli firm będących odbiorcami półproduktów klienta (którzy obserwują realne wybory zakupowe Polaków) oraz z danymi wewnętrznymi PMR. Takie podejście pozwoliło zebrać dane z różnych źródeł i stworzyć wielowymiarowy obraz rynku.

Efekt:

Zwiększenie konkurencyjności oferty przez jej innowacyjność

Podczas realizacji tego projektu badacze PMR Consulting & Research przygotowali kompleksowy trendbook dotyczący badanego segmentu branży spożywczej. Publikacja ta stała się użytecznym narzędziem uwzględniającym wszystkie kluczowe potrzeby jej odbiorców po stronie klienta – działu marketingu, działu jakości oraz działu badań i rozwoju.

Dzięki wnikliwej analizie trendów wykonanej przez PMR, klient może podejmować konkretne kroki biznesowe służące podniesieniu innowacyjności z uwzględnieniem potrzeb każdej z zainteresowanych komórek w ramach przedsiębiorstwa, wyprzedzając tym samym kroki konkurencji.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.