Analiza rynku ubocznych produktów spalania

Rynek energetyczny
Polska
Producent

przemysl

Jeden z naszych klientów, firma zajmująca się zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania, na etapie planowania strategii rozwoju swojej działalności poprosiła PMR o wsparcie w zakresie kierunków rozwoju rynku.

Cel badania PMR

Analiza rynku ubocznych produktów spalania obejmowała przede wszystkim:

  • Ocenę obecnego i przewidywanego potencjału rynku UPS z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na rynek;
  • Identyfikację i analizę potencjalnych grup odbiorców produktu na bazie UPS oraz wskazanie kluczowych czynników sukcesu w ramach każdej z grup.

Metodologia analizy rynku

Chcąc dostarczyć klientowi kompletnej wiedzy na temat rynku i odbiorców, zespół analityków i badaczy PMR przygotował wieloelementowy projekt badawczo-consultingowy obejmujący:

  • Badanie ilościowe (ponad 200 wywiadów CATI) i jakościowe (ponad 40 wywiadów TDI) z przedstawicielami różnych branż, określonych jako potencjalne do stosowania badanego produktu;
  • Wywiady eksperckie z ekspertami akademickimi i rynkowymi;
  • Analizę danych statystycznych, najważniejszych wskaźników makroekonomicznych oraz branżowych wpływających na rynek.

Takie kompleksowe podejście i zastosowanie kilku, wzajemnie uzupełniających się metodologii pozwoliło spojrzeć na temat z kilku perspektyw. Rezultatem badania był raport badawczy podsumowujący obecny stan rynku i otoczenie konkurencyjne oraz perspektywy jego rozwoju na najbliższe lata.

Efekt badania dla klienta

Analiza rynku ubocznych produktów spalania i jej wyniki umożliwiły klientowi podjęcie strategicznych decyzji biznesowych co do kierunku rozwoju działalności i planowanych inwestycji. Sprawna i efektywna współpraca zaowocowała również kolejnymi wspólnymi projektami, w tym na rynkach zagranicznych.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.