Analiza rynku nabiału, sera i przetworów mlecznych w Polsce

Handel detaliczny, rolnictwo
Polska
Producent nabiału

ser

Nasz klient – wiodący producent nabiału w Polsce – zwrócił się do PMR z potrzebą przeprowadzania analizy obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału w Polsce.

Analiza rynku nabiału

Celem projektu była analiza obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającego się rynku sera.

Metodologia PMR

Analiza rynku nabiału składała się z serii działań mających na celu zebranie jak najszerszego zakresu informacji, a przede wszystkim przygotowanie kompleksowego opracowania dla klienta. W konsekwencji obejmowała:

  • oszacowanie wielkości całego rynku nabiału oraz poszczególnych segmentów produktowych
  • stworzenie prognoz odnośnie rozwoju rynku oraz jego segmentów
  • przeprowadzenie analizy konkurencji
  • dokonanie przeglądu modeli dystrybucji oraz modeli współpracy z najważniejszymi sieciami detalicznymi
  • wykonanie badania konsumenckiego wśród reprezentatywnej próby polskich gospodarstw domowych
  • przeanalizowanie zachowań konsumenckich
  • opracowanie charakterystyki i profili klientów kupujących produkty nabiałowe i ser
  • zrealizowanie badania świadomości marek i satysfakcji z oferowanych produktów
  • zidentyfikowanie kluczowych czynników zakupowych
  • sporządzenie opisu słabych stron produktów, które wpływają na decyzje zakupowe klientów.

Efekt analizy rynkowej

Podsumowując, po zakończeniu projektu, klient otrzymał w raporcie szczegółowe dane o rynku nabiału w Polsce. W rezultacie stały się one podstawą do stworzenia planów działań prowadzących do dalszej penetracji rynku.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.