Wyzwanie:

Jak będzie rozwijał się rynek produktów ubocznych spalania?

Firma działająca na rynku zagospodarowania produktów ubocznych spalania planowała stworzenie strategii rozwoju na kolejne lata. Zgłosiła się do nas, by uzyskać wsparcie eksperckie na etapie przygotowań i tworzenia planów. Naszym zadaniem była analiza rynku produktów ubocznych spalania, a w szczególności:

 • określenie kierunków dalszego rozwoju rynku,
 • oszacowanie obecnego i przewidywanego potencjału rynku z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na rynek,
 • zidentyfikowanie potencjalnych grup odbiorców oferty naszego klienta,
 • wskazanie kluczowych czynników sukcesu dla każdej z tych grup.

Rozwiązanie:

Badanie i analiza rynku produktów ubocznych spalania

By odpowiedzieć na wszystkie pytania klienta, zdecydowaliśmy się przeprowadzić wieloetapowy projekt, na który składały się badania, analiza rynkowa oraz doradztwo.

 • Badanie ilościowe – ponad 200 wywiadów CATI z przedstawicielami różnych sektorów potencjalnie zainteresowanych ofertą naszego klienta.
 • Badanie jakościowe – ponad 40 wywiadów TDI z pracownikami firm reprezentujących kluczowe dla klienta sektory.
 • Wywiady pogłębione z ekspertami akademickimi i branżowymi.
 • Analiza danych statystycznych, najważniejszych wskaźników makroekonomicznych oraz branżowych wpływających na rynek.

Efekt:

Decyzja o kierunkach rozwoju firmy i inwestycjach

Przyjęte przez PMR Consulting & Research podejście – czyli zastosowanie kilku uzupełniających się metodologii – pozwoliło spojrzeć na badany temat z kilku perspektyw. Miało to odzwierciedlenie w raporcie kompleksowo prezentującym obecną sytuację rynkową, otoczenie konkurencyjne oraz perspektywy dalszego rozwoju rynku.

Rezultaty badania oraz wynikające z nich rekomendacje umożliwiły naszemu klientowi podjęcie strategicznych decyzji biznesowych co do kierunku rozwoju działalności i niezbędnych inwestycji.

Profesjonalizm naszych badaczy i doradców, a także skuteczność zaproponowanych rozwiązań została doceniona przez klienta. Współpraca zaowocowała bowiem kolejnymi wspólnymi projektami, w tym na rynkach międzynarodowych.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry