fbpx

Analiza rynku produktów dla dzieci w Polsce

Rynek produktów dla dzieci
Polska
Wydawca publikacji biznesowych

Ubrania dla dzieci

Dział badawczy firmy PMR przeprowadził analizę na temat zakupów produktów dedykowanych dla dzieci w wieku do 12 lat.

Cel badania rynku

Badanie rynku produktów dla dzieci zostało przeprowadzone w ramach raportu “Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce”. Głównym celem była analiza pięciu segmentów produktów: zabawek, odzieży, obuwia, kosmetyków oraz żywności dla niemowląt.

Metodologia PMR

Badanie zrealizowano techniką wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie 600 dorosłych mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Do rozmowy zaproszono osoby, które zadeklarowały zakup co najmniej jednego produktu z pięciu wyżej wymienionych kategorii. Dodatkowo wyniki zaprezentowano w podziale na dwie grupy: rodziców (lub prawnych opiekunów) i osoby niemające dzieci, które kupują produkty dziecięce, co pozwoliło przedstawić specyfikę analizowanego rynku.

Efekt analizy

Analiza rynku produktów dla dzieci pozwoliła zidentyfikować wiodące marki wszystkich pięciu badanych kategorii. Na podstawie wyników wskazano także miejsca, gdzie najczęściej Polacy dokonują zakupu artykułów skierowanych do dzieci. Przede wszystkim raport zawiera także informacje na temat:

  • poziomu wydatków na produkty przeznaczone dla dzieci,
  • czynników decydujących o wyborze produktów przeznaczonych dla dzieci,
  • marek własnych kosmetyków dla dzieci i ich oceny,
  • dermokosmetyków przeznaczonych dla dzieci i ich oceny.

Analiza rynku produktów dla dzieci stanowiła podstawę do stworzenia raportu przez dział PMR: “Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce”. Ponadto, w publikacji PMR zawarto również informacje m.in. na temat wartości rynku produktów dla dzieci, głównych trendów rynkowych oraz prognozę rozwoju rynku na najbliższe pięć lat.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.