Analiza rynku produkcji artykułów spożywczych i napojów w Polsce dla firmy Siemens

Dla firmy Siemens, czołowego globalnego koncernu działającego w branży automatyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych w branży spożywczej, PMR przygotował analizę 12 branż produkcji spożywczej w Polsce wraz z określeniem najbardziej perspektywicznych branż.

Cele projektu

Identyfikacja najbardziej atrakcyjnych branż na rynku produkcji napojów i żywności pod kątem inwestycji w maszyny, linie produkcyjne lub technologie, a także planowaną transformację cyfrową.

Szczegóły projektu

W ramach projektu PMR opracował autorski indeks atrakcyjności branż produkcji spożywczej. Do budowy indeksu wykorzystane zostały:

 • dane pochodzące ze sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym firm oraz o nakładach na środki trwałe,
 • wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez PMR na potrzeby projektu wśród 200 producentów spożywczych.

Jako operat badania wykorzystana została baza ponad 1 000 producentów spożywczych opracowana przez PMR w ramach projektu.
Uzyskany w ten sposób indeks daje wiarygodne, porównywalne i spójne wyniki, umożliwiając właściwe wnioskowanie o atrakcyjności badanych branż.

Rezultaty projektu

Klient otrzymał raport zawierający rekomendacje odnośnie najbardziej atrakcyjnych branż produkcji spożywczej w Polsce.

Dodatkowo, przedstawiona została charakterystyka każdej z 12 branż, obejmująca analizę geograficzną zakładów, rankingi największych producentów, a także zestawienie planowanych inwestycji w maszyny i urządzenia oraz projekty transformacji energetycznej. 

W ramach projektu klient otrzymał również bazę xls obejmującą 740 producentów spożywczych o przychodach powyżej 40 mln zł oraz 1 090 należących do nich zakładów produkcyjnych. Baza zawiera dane teleadresowe producentów i zakładów, przychody producentów oraz specjalizację danego zakładu.

Uzupełnieniem analizy jest prezentacja wyników badania ilościowego przeprowadzonego przez PMR wśród 200 producentów spożywczych metodą CATI. Zakres badania obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • współpraca z dostawcami maszyn/linii produkcyjnych i technologii (typy dostawców, warunki współpracy, kryteria wyboru dostawcy),
 • potencjał inwestycyjny: planowane inwestycje i ich zakres; harmonogramy planowania inwestycji, energochłonność produkcji, cyfryzacja przedsiębiorstw,
 • nowe technologie w zakładach produkcyjnych: roboty AGV, sztuczna inteligencja (AI), rozszerzona/wirtualna rzeczywistość (AR/VR), cyfrowy bliźniak (Digital Twin), Internet Rzeczy (IoT), zarządzanie cyklem produkcji.

Referencje

Współpraca z firmą PMR to ogromny komfort pracy na każdym etapie projektu: od przygotowania, po realizację i final output.
Duże zaangażowanie wszystkich członków zespołu,  świetny kontakt – szybka reakcja na każde pytanie i komentarz, otwarta i merytoryczna rozmowa oraz rewelacyjna koordynacja przez wyznaczonego przedstawiciela. Bardzo duża wiedza i doświadczenie sprawiają, że  ramy czasowe są realistycznie wyznaczone, dotrzymane wyniki „dowiezione”.
Mogę polecić  firmę bez najmniejszego zawahania każdemu, kto planuje tego rodzaju projekt i chce mieć pewność w zakresie jakości, terminowości i  komfortu współpracy

Ewa Mikos
Business Development Manager
SIEMENS Sp. z o.o.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Scroll to Top