Nasz klient, zlecił PMR przygotowanie analizy rynku pracy, która miała na celu zrozumienie podstawowej sytuacji pracowników i potencjalnych pracowników w kilku lokalizacjach Afryki Północnej.

Cel badania PMR

Projekt skupiał się na ogólnej analizie danych statystycznych dla regionów oraz badań mieszkańców określonych obszarów. Analiza rynku pracy miała głównie na celu uzyskanie informacji o potencjale zatrudnienia.

Metoda analizy rynku pracy

Projekt badawczo-doradczy zaproponowany przez zespół PMR, obejmował:

  • ogólną analizę danych statystycznych, w oparciu o oficjalne rządowe i inne zewnętrzne źródła dla odpowiednich lokalizacji,
  • badania ilościowe oparte na reprezentatywnej próbie osób mieszkających we wspomnianych obszarach.

Efekt badania rynku 

Poprzez udostępniony raport PMR, ułatwiliśmy klientowi zrozumienie sytuacji na rynku pracy w określonych lokalizacjach w Afryce Północnej. Analiza rynku pracy pomogła także w podejmowaniu decyzji związanych z potencjalnym zatrudnieniem i procesem inwestycyjnym.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry