Analiza rynku piwa w Polsce

Rynek piwa
Polska
Producent

Piwo

Nasz klient chciał otrzymać możliwie szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji na rynku piwa w Polsce.

Cel projektu PMR

Analiza rynku piwa miała na celu zidentyfikowanie najważniejszych trendów oraz przygotowanie profili kluczowych graczy, tak aby uzyskać jak najpełniejszy obraz rynku.

Metoda badawcza 

Zespół PMR przeprowadził bardzo szczegółową analizę dostępnych źródeł wtórnych, aby zidentyfikować najważniejsze trendy na polskim rynku piwa. Przede wszystkim raport kładł nacisk na dynamiczny rozwój małych, lokalnych browarów zdobywających coraz większe uznanie konsumentów. Zostało to potwierdzone poprzez prezentację wyników finansowych kluczowych graczy oraz regionalnych producentów na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dodatkowo w raporcie zawarto prognozę na najbliższe lata z uwzględnieniem kluczowych czynników wzrostu i spadku dla tego sektora.

Efekt badania dla klienta

W rezultacie zrealizowana analiza rynku piwa dostarczyła wyczerpującej wiedzy rynkowej. Bazowała ona na jakościowych i ilościowych analizach polskich browarów. Na podstawie raportu nasz partner mógł podejmować strategiczne decyzje o ekspansji działalności gospodarczej i zaangażowaniu środków finansowych w nowe inwestycje. Studium umożliwiło naszemu klientowi zrozumienie kluczowych czynników sukcesu rynkowego w sektorze piwa w Polsce. Pozwoliło także na zapoznanie się ze scenariuszami kierunku rozwoju rynku w przyszłości.

W raporcie szczegółowo przedstawiliśmy najważniejsze sektorowe trendy. Zaprezentowaliśmy również dokładną analizę kluczowych graczy obecnych na polskim rynku piwa – uwzględniając międzynarodowe koncerny i kontrastując je z dynamicznie rozwijającymi się lokalnymi producentami.

 

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.