fbpx

Analiza rynku petrochemicznego w Polsce

Rynek petrochemiczny
Polska
Producent

Wyzwanie:

Jak zmodyfikować strategię, by osiągnąć wzrost na rynku?

Producent zaawansowanych produktów w branży petrochemicznej planował wdrożenie zmian w swojej strategii rozwoju. Chciał poznać różne sposoby wypracowania wzrostu na swoim rynku i wybrać z nich te, które przyniosłyby mu największe korzyści biznesowe. Do stworzenia nowej strategii potrzebna była kompleksowa analiza rynku petrochemicznego oraz ocena dotychczasowej działalności firmy pod kątem technicznym, technologicznym, środowiskowym i prawnym.

By modyfikacje strategii odpowiadały obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej, nasz klient zlecił nam także badanie produktów petrochemicznych. Był zainteresowany przede wszystkim analizą obecnej pozycji rynkowej produktów ze swojego portfolio oraz określeniem ich potencjału sprzedażowego w perspektywie długookresowej.

Rozwiązanie:

Analiza rynku petrochemicznego, badanie produktów oraz optymalizacja działalności

Zespół analityków i konsultantów z PMR Consulting & Research dokonał kompleksowej analizy rynku i oferowanych produktów petrochemicznych. Doprowadziło to do wypracowania oceny oraz rekomendacji w odniesieniu do stosowanych rozwiązań i działalności operacyjnej.

Oprócz zebrania i analizy danych wtórnych, przeprowadziliśmy wywiady pogłębione z ekspertami. Połączenie tych dwóch technik pozwoliło nam dostarczyć klientowi wartościowych informacji na temat polskiego rynku petrochemicznego, a w tym:

  • wielkość rynku,
  • struktura rynku,
  • główne czynniki rozwoju rynku,
  • główni gracze,
  • najważniejsze kanały dystrybucji,
  • możliwości produkcyjne,
  • trendy na rynku petrochemicznym w Polsce.

Efekt:

Strategia wzrostu oparta na dogłębnej znajomości rynku

Dzięki wiedzy i rekomendacjom pozyskanym w czasie projektu, nasz klient:

  • dokonał oceny obecnej pozycji swojej firmy na polskim rynku petrochemicznym,
  • dostosował swoją ofertę produktową do oczekiwań polskich klientów oraz realiów panujących na lokalnym rynku,
  • zdefiniował swoją strategię na przyszłość.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.