Wyzwanie:

Jak zmodyfikować strategię, by osiągnąć wzrost na rynku?

Producent zaawansowanych produktów w branży petrochemicznej planował wdrożenie zmian w swojej strategii rozwoju. Chciał poznać różne sposoby wypracowania wzrostu na swoim rynku i wybrać z nich te, które przyniosłyby mu największe korzyści biznesowe. Do stworzenia nowej strategii potrzebna była kompleksowa analiza rynku petrochemicznego oraz ocena dotychczasowej działalności firmy pod kątem technicznym, technologicznym, środowiskowym i prawnym.

By modyfikacje strategii odpowiadały obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej, nasz klient zlecił nam także badanie produktów petrochemicznych. Był zainteresowany przede wszystkim analizą obecnej pozycji rynkowej produktów ze swojego portfolio oraz określeniem ich potencjału sprzedażowego w perspektywie długookresowej.

Rozwiązanie:

Analiza rynku petrochemicznego, badanie produktów oraz optymalizacja działalności

Zespół analityków i konsultantów z PMR Consulting & Research dokonał kompleksowej analizy rynku i oferowanych produktów petrochemicznych. Doprowadziło to do wypracowania oceny oraz rekomendacji w odniesieniu do stosowanych rozwiązań i działalności operacyjnej.

Oprócz zebrania i analizy danych wtórnych, przeprowadziliśmy wywiady pogłębione z ekspertami. Połączenie tych dwóch technik pozwoliło nam dostarczyć klientowi wartościowych informacji na temat polskiego rynku petrochemicznego, a w tym:

 • wielkość rynku,
 • struktura rynku,
 • główne czynniki rozwoju rynku,
 • główni gracze,
 • najważniejsze kanały dystrybucji,
 • możliwości produkcyjne,
 • trendy na rynku petrochemicznym w Polsce.

Efekt:

Strategia wzrostu oparta na dogłębnej znajomości rynku

Dzięki wiedzy i rekomendacjom pozyskanym w czasie projektu, nasz klient:

 • dokonał oceny obecnej pozycji swojej firmy na polskim rynku petrochemicznym,
 • dostosował swoją ofertę produktową do oczekiwań polskich klientów oraz realiów panujących na lokalnym rynku,
 • zdefiniował swoją strategię na przyszłość.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry