Analiza rynku nabiału, sera i przetworów mlecznych w Polsce

Nasz klient – wiodący producent nabiału w Polsce – zwrócił się do PMR z potrzebą przeprowadzania analizy obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału w Polsce.

Analiza rynku nabiału

Celem projektu była analiza obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającego się rynku sera.

Metodologia PMR

Analiza rynku nabiału składała się z serii działań mających na celu zebranie jak najszerszego zakresu informacji, a przede wszystkim przygotowanie kompleksowego opracowania dla klienta. W konsekwencji obejmowała:

 • oszacowanie wielkości całego rynku nabiału oraz poszczególnych segmentów produktowych
 • stworzenie prognoz odnośnie rozwoju rynku oraz jego segmentów
 • przeprowadzenie analizy konkurencji
 • dokonanie przeglądu modeli dystrybucji oraz modeli współpracy z najważniejszymi sieciami detalicznymi
 • wykonanie badania konsumenckiego wśród reprezentatywnej próby polskich gospodarstw domowych
 • przeanalizowanie zachowań konsumenckich
 • opracowanie charakterystyki i profili klientów kupujących produkty nabiałowe i ser
 • zrealizowanie badania świadomości marek i satysfakcji z oferowanych produktów
 • zidentyfikowanie kluczowych czynników zakupowych
 • sporządzenie opisu słabych stron produktów, które wpływają na decyzje zakupowe klientów.

Efekt analizy rynkowej

Podsumowując, po zakończeniu projektu, klient otrzymał w raporcie szczegółowe dane o rynku nabiału w Polsce. W rezultacie stały się one podstawą do stworzenia planów działań prowadzących do dalszej penetracji rynku.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Scroll to Top