Nasz klient – wiodący producent nabiału w Polsce – zwrócił się do PMR z potrzebą przeprowadzania analizy obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału w Polsce.

Analiza rynku nabiału

Celem projektu była analiza obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającego się rynku sera.

Metodologia PMR

Analiza rynku nabiału składała się z serii działań mających na celu zebranie jak najszerszego zakresu informacji, a przede wszystkim przygotowanie kompleksowego opracowania dla klienta. W konsekwencji obejmowała:

  • oszacowanie wielkości całego rynku nabiału oraz poszczególnych segmentów produktowych
  • stworzenie prognoz odnośnie rozwoju rynku oraz jego segmentów
  • przeprowadzenie analizy konkurencji
  • dokonanie przeglądu modeli dystrybucji oraz modeli współpracy z najważniejszymi sieciami detalicznymi
  • wykonanie badania konsumenckiego wśród reprezentatywnej próby polskich gospodarstw domowych
  • przeanalizowanie zachowań konsumenckich
  • opracowanie charakterystyki i profili klientów kupujących produkty nabiałowe i ser
  • zrealizowanie badania świadomości marek i satysfakcji z oferowanych produktów
  • zidentyfikowanie kluczowych czynników zakupowych
  • sporządzenie opisu słabych stron produktów, które wpływają na decyzje zakupowe klientów.

Efekt analizy rynkowej

Podsumowując, po zakończeniu projektu, klient otrzymał w raporcie szczegółowe dane o rynku nabiału w Polsce. W rezultacie stały się one podstawą do stworzenia planów działań prowadzących do dalszej penetracji rynku.

Napisz do nas

Najnowsze case study

Przewiń do góry