Analiza rynku leków biopodobnych w Polsce

Rynek farmaceutyczny
Polska
Producent leków

Wyzwanie:

Jaki jest potencjał rynku?

Do PMR Consulting & Research zgłosił się globalny producent działający w branży farmaceutycznej. Zaangażował nasz zespół do przeprowadzenia kompleksowego projektu, na który składała się:

 • analiza systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
 • analiza polskiego rynku leków biopodobnych,
 • ocena potencjału wejścia na polski rynek nowego leku biopodobnego.

Analiza miała stanowić kompendium wiedzy o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej w kontekście otoczenia konkurencyjnego dla leków biologicznych i biopodobnych w zdefiniowanych wskazaniach.

Celem projektu było zbudowanie skutecznej strategii biznesowej i zaplanowanie kolejnych kroków związanych z wejściem na polski rynek z nowym lekiem biopodobnym.

Rozwiązanie:

Kompleksowa analiza rynku leków biopodobnych

W ramach tego projektu zespół PMR przeanalizował następujące obszary i zagadnienia:

 • system opieki zdrowotnej,
 • proces refundacji leków i wycena procedur medycznych,
 • dane epidemiologiczne oraz prognozy,
 • ścieżka pacjenta z określonymi jednostkami chorobowymi,
 • poziom zapotrzebowania na lek biopodobny w kontekście obecnie stosowanych terapii,
 • opinie lekarzy, farmaceutów oraz liderów opinii na temat proponowanej terapii lekowej,
 • identyfikacja oraz profilowanie szpitali prowadzących terapię z zastosowaniem badanego leku,
 • analiza zakupów przetargowych na analizowany lek wraz z danymi historycznymi,
 • model podejmowania decyzji zakupowej o leku i główni uczestnicy procesu,
 • preferencje zakupowe oraz trendy,
 • ocena konceptu nowego leku,
 • identyfikacja największych dostawców leku.

Aby zagregować kluczowe informacje, zespół PMR Consulting & Research przeprowadził szeroko zakrojony projekt badawczo-konsultingowy składający się z kilku etapów:

 • wywiady ilościowe z lekarzami oraz farmaceutami,
 • pogłębione wywiady jakościowe z lekarzami określonych specjalizacji, farmaceutami szpitalnymi oraz liderami opinii,
 • kompleksowa analiza zakupów przetargowych w polskich szpitalach,
 • pogłębiona analiza danych zebranych metodą desk research.

Ważnym uzupełnieniem przeprowadzonej analizy były rekomendacje dotyczące najbardziej efektywnych narzędzi marketingu oraz budowania marki w analizowanym segmencie rynku.

Efekt:

Strategia wejścia na rynek

Klient otrzymał od PMR Consulting & Research pełny obraz funkcjonowania rynku opieki zdrowia w Polsce. Raport zawierał rekomendacje w zakresie decyzji strategicznych umożliwiających wejście na rynek z nowym lekiem biopodobnym, by w pełni wykorzystać potencjał rynku.

Twarde dane rynkowe o zakupach przetargowych pozwoliły na identyfikację działań konkurencji i zbudowanie najbardziej optymalnej strategii sprzedaży i promocji. Natomiast informacje pozyskane z wywiadów rynkowych pozwoliły na poznanie kryteriów i preferencji zakupowych, ocenę potrzeb oraz szans na sukces rynkowy nowego leku.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.