Analiza publicznego rynku sprzętu i odczynników diagnostyki laboratoryjnej

Rynek medyczny
Polska
Producent

Laboratorium

Nasz klient – globalny gracz na rynku zaawansowanego sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej – chciał lepiej zrozumieć sytuację na rynku zamówień publicznych w Polsce poznać swoją pozycję w segmencie. Dlatego zwrócił się do firmy PMR z prośbą o przeprowadzenie pogłębionej analizy publicznego rynku diagnostyki in vitro. 

Cel analizy rynku

Zaproponowany przez nasz zespół projekt wymagał szybkiego i skutecznego zagregowania bardzo dużej ilości danych i ich klasyfikacji. Było to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu zarówno w analizie przetargów i pracy na wielkich zbiorach danych, jak również wiedzy eksperckiej z zakresu rynku diagnostyki in vitro w Polsce.

Metoda badawcza

PMR dokonał analizy przetargów wygranych przez klienta i jego konkurencję. Objęła ona zarówno sprzęt, jak i odczynniki. Zidentyfikowano największych klientów, czas trwania umów, średnie wartości, itp. Wyniki przedstawiono również w podziale na najważniejsze segmenty diagnostyki laboratoryjnej.

W celu poznania przyszłych i aktualnych trendów na rynku oraz zidentyfikowania perspektywicznych obszarów diagnostyki laboratoryjnej przeprowadziliśmy wywiady pogłębione kadrą menedżerską największych graczy oraz laboratoriów diagnostycznych. Było to możliwe dzięki wieloletnim relacjom PMR z uczestnikami rynku oraz aktualnej bazie kontaktów, jaką wykorzystujemy w naszych badaniach.

Efekt projektu PMR

Dzięki przeprowadzonej analizie klient zidentyfikował swoją konkurencję oraz jej mocne strony w poszczególnych segmentach rynku. Projekt pozwolił również na analizę nisz produktowych, regionów oraz klientów, w których należy zintensyfikować działania w celu zwiększenia sprzedaży.

 

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.